Actueel

Interne markt en normalisatie

Dit jaar viert de Europese Unie de 30ste verjaardag van haar interne markt, waarbinnen goederen, diensten, mensen en kapitaal vrij kunnen circuleren. Normalisatie speelt een cruciale rol in de goede werking van die Europese markt.

Gezocht: ondersteunende leidinggevenden

Securex en KULeuven voerden een onderzoek uit naar de stijl van leidinggeven en de impact ervan op de werknemer. Er werd gezocht naar verschillen tussen telethuiswerk en kantoorwerk met als theoretische achtergrond de zelfdeterminatietheorie.

Hoe het begrip ‘speciaal correctiemiddel’ interpreteren?

Een Roemeens hof van beroep heeft het Europees Hof van Justitie een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van het begrip ‘speciaal correctiemiddel’ in artikel 9 van de richtlijn Beeldschermen.  

Preventie van discriminatie op het werk

Om discriminatie op het werk te voorkomen, bepleit Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, om een verplichting in te voeren voor werkgevers om een preventiebeleid voor gelijke behandeling uit te werken.

Frankrijk: actieplan arbeidsinspectie 2023-2025

In haar nationale actieplan voor de periode 2023-2025 kondigt de Franse arbeidsinspectie aan dat ze zich vooral zal richten op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten en op de bescherming van kwetsbare werknemers. De inspectie zal een campagne opzetten die in het teken staat van mobiele arbeidsmiddelen en hefwerktuigen.

Nationale campagne 2022 dienstenchequesector

Tussen februari en april 2022 voerde de inspecteurs van TWW inspecties bij ondernemingen in de dienstenchequesector. Deze campagne had tot doel de arbeidsomstandigheden, en meer bepaald de veiligheid en gezondheid van de werknemers die huishoudhulp verrichten bij particulieren thuis  te verbeteren. Deze campagne krijgt een vervolg in 2023 en 2024.

Nationale campagne 2022 dienstenchequesector

Tussen februari en april 2022 voerde de inspecteurs van TWW een inspecties bij ondernemingen in de dienstenchequesector. Deze campagne had tot doel de arbeidsomstandigheden, en meer bepaald de veiligheid en gezondheid van de werknemers die huishoudhulp verrichten bij particulieren thuis  te verbeteren. Deze campagne krijgt een vervolg in 2023 en 2024.

Hanteren van zware lasten: werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval

Een verkoopmedewerkster in een doe-het-zelfwinkel van de Franse keten Leroy Merlin in Parijs raakte gewond toen ze een last van 30 kg hanteerde. De werkgever werd aansprakelijk gesteld voor dit arbeidsongeval.

Advies van de Hoge Gezondheidsraad over onderhandschoenen voor brandweer

In Advies 9542 geeft de Hoge Gezondheidsraad, na een kort overzicht van de beroepsrisico's voor de brandweer, aanbevelingen over het mogelijke gebruik van handschoenen van nitrilbutadieenrubber om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen.

Nederland: Meerjarenplan 2023 - 2026

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar meerjarenplan 2023-2026 gepubliceerd waarin zij toelicht hoe zij 11 programma’s zal uitrollen op basis van een inspectiebrede risicoanalyse en van de omgevingsanalyse.