Actueel

De Luxemburgse arbeidsinspectie in 2020

De Inspection du travail et des mines (ITM – Luxemburgse arbeidsinspectie), die instaat voor de controle op de arbeidsvoorwaarden en de veiligheid op het werk in het Groothertogdom Luxemburg, heeft haar activiteitenverslag voor 2020 voorgesteld. Vorig jaar werd een grote inspanning geleverd om het aantal inspecteurs op het terrein te verhogen.

Beschermende kledij met actieve verlichting

Signalisatiekledij (EN ISO 20471 High visibility clothing — Test methods and requirements) heeft retroreflecterende elementen die de gebruiker enkel zichtbaar maken als er een externe lichtbron is. Dat probleem zou men kunnen vermijden met kledij die uitgerust is met actieve verlichting.

Regeling van telewerk

In de commissie voor sociale zaken van 22 juni 2021 gaf minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een antwoord op verschillende vragen met betrekking tot de regeling van telewerk.

Covid-19: reeks ISO-normen nu gratis beschikbaar

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft een reeks normen gratis ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de wereldwijde inspanningen om de gezondheidscrisis te beheersen. Op 18 juni 2021 publiceerde de organisatie een lijst met deze normen, die onder andere de in juni 2021 gepubliceerde norm voor het omgaan met psychosociale risico’s bevat.

Tips voor mentale ondersteuning bij terugkeer naar de werkvloer

Terwijl sommige werknemers blij zijn dat ze naar het werk kunnen terugkeren, zullen anderen eerder terughoudend zijn. Op de blog van externe preventiedienst Mensura geeft psychosociaal preventieadviseur Stéphanie Leblanc enkele tips om de terugkeer naar de werkvloer te vergemakkelijken.

EU: VGW-strategie 2021-2027

De Europese Commissie heeft het strategisch kader van de EU rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor de periode 2021-2027 goedgekeurd. Deze actualisering maakte deel uit van het werkprogramma van de commissie voor 2021.

Legionella en niet-gebruikte sanitaire installaties

We keren stilaan terug naar de werkvloer. Het is belangrijk dat bedrijven het risico op een legionellabesmetting via aerosolproducerende installaties, zoals bijvoorbeeld douches, bij de terugkeer niet over het hoofd zien, waarschuwt externe preventiedienst Attentia. De sanitaire installaties moeten dus zeker tijdig gecontroleerd worden.

Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep en Covid-19

Wie moet er in het najaar van 2021 tegen de seizoensgriep worden ingeënt? In het advies van juni beveelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een fasering per categorie aan en het verder naleven van de bestaande preventieprincipes.

14% minder arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid in de bouwsector

Op vijf jaar tijd nam het aantal arbeidsongevallen met minstens één dag arbeidsongeschiktheid in de bouw af met 14,2%. Een mooi resultaat in vergelijking met de cijfers uit de andere sectoren: in alle sectoren nam dit soort ongevallen over dezelfde periode slechts met 1,1% af.

Terugkeer naar het werk na verplicht telewerk

Het massale telewerk van de afgelopen maanden legde ook enkele pijnpunten bloot. Externe dienst Cohezio wijst op de negatieve gezondheidsgevolgen ervan en op de belemmeringen die werknemers kunnen ondervinden wanneer zij (geleidelijk en gedeeltelijk) weer naar het werk gaan.