Praktijkdocumenten

PreventMemo - Ammoniakwater

Ammoniakwater’ is een oplossing van het gas ammoniak in water. Het wordt gebruikt in de industrie, maar is ook een bestanddeel van verf en reinigingsmiddelen. Ondanks de vele toepassingen, is ammoniakwater niet zonder gevaar voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu.

PreventMemo gaat in op de kenmerken, de risico's en de preventiemaatregelen van ammoniakwater en bevat tevens een Veiligheidsinstructiekaart over deze chemische stof.

PreventMemo - Laadkaaien

Werknemers die werken op of rond laadkaaien worden met heel wat risico’s geconfronteerd: er is uiteraard het valgevaar, maar er zijn ook de rondrijdende voertuigen, de risico’s die gepaard gaan met het manueel hanteren van lasten, ...

In deze PreventMemo informatie over de risico's en preventiemaatregelen bij het werken met laadkaaien maar ook specifieke tips voor vrachtwagenbestuurders, heftruckbestuurders en voetgangers.

Brandreactie en Brandwerendheid

Overzicht van de brandklassen voor bouwmaterialen (reactie bij brand) en de brandprestatiecodes.

Subjectieve werkbelevingsindex en analyse - Prevent

De Subjectieve werbelevingsindex (SWI) en de Subjectieve werkbelevingsanalyse (SWA) meten op welke manier werknemers hun job en taken beleven. Download de vragenlijst.

Ergonomische tip: Een pallet rechtop zetten

Ergonomische tip

 

Risicofactoren voor menselijke fouten (checklist)

Mogelijke risicofactoren voor menselijke fouten zijn onder andere te vinden in het concept van de informatieverschaffers en bedieningsmiddelen (de technische uitrusting). Ook de manier waarop de informatiestroom en de interactie tussen mens en techniek in het werk georganiseerd is, speelt een belangrijke rol. Ten slotte zijn ook de sociale en de fysische omgeving en de werkplek waarin het werk uitgevoerd wordt bepalend. Maar ook de kennis, de vaardigheden en in het algemeen de belastbaarheid van de werkende mens mogen niet uit het oog verloren worden.

Hulpmiddel bij het invullen van het omstandig verslag

Document met een overzicht van de elementen die een omstandig verslag

PreventMemo - Trillingen

De trillingen afkomstig van machines en gereedschappen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Blootstelling aan trillingen kan bijvoorbeeld leiden tot letsels aan de zenuwen, gewrichten en botten, maar ook tot spijsverteringsstoornissen en slapeloosheid. De wetgeving legt werkgevers verschillende verplichtingen en preventiemaatregelen op om werknemers te beschermen tegen schadelijke trillingen.

Ergonomische tip: Hoogte van het werkvlak

De hoogte van het werkvlak hangt af van het type werk

Veiligheidsharnas

Werkzaamheden op hoogte houden ernstige risico’s in. Om deze risico’s te beperken moet de werkgever zorgen voor collectieve beschermingsmiddelen. Zijn die er niet, dan moet hij persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen, met name valbeveiliging. Een van de drie onderdelen hiervan is het veiligheidsharnas.