Wetgeving

Ernstige ongevallen: wie vult de verplichtingen in?

De werkgever en de bevoegde preventieadviseur moeten voortaan bij een ernstig arbeidsongeval een aantal verplichtingen invullen. Maar wie bedoelde de wetgever hier juist mee?

Burgerlijke aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Als er een arbeidsongeval gebeurt, kan de werkgever niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op die regel. De programmawet heeft hierin onlangs nog een kleine aanpassing aangebracht.

Ernstige ongevallen onderzoeken

Voor ernstige arbeidsongevallen is het verplicht om een uitgebreid onderzoek in te stellen, een omstandig verslag op te maken en maatregelen te nemen om herhaling te vermijden. Wat houden deze verplichtingen precies in?

Algemene preventiebeginselen uitgebreid

De Programmawet van 27 december 2004 breidde de algemene preventiebeginselen uit. Voortaan is hierin ook de veiligheids- en gezondheidssignalering opgenomen.

Een nieuw KB over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Het KB van 19 januari 2005 tot wijziging van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 27 januari 2005) voert geen drastische veranderingen door in de bestaande wetgeving. Het basisprincipe blijft hetzelfde: coördinatie is noodzakelijk van zodra minstens twee aannemers op een werf tussenkomen. Maar wat verandert er dan eigenlijk?

Wijziging veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

In het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2005 verscheen het koninklijk besluit van 19 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Het versoepelt de wetgeving over de aparte veiligheidscoördinator voor bouwwerven kleiner dan 500 m²: het zal in de toekomst gemakkelijker zijn voor aannemers en, op iets langere termijn, ook voor architecten om de functie van coördinator uit te oefenen. Daarnaast verbetert het de regelgeving in de praktijk.