Wetgeving

In de steek gelaten na ongeval

De pers bracht uitgebreid verslag over het nieuws van een illegale, ernstig gewonde werknemer die werd achtergelaten in een doodlopende straat in Aalst. In plaats van de arbeider naar het ziekenhuis te voeren, liet de bouwaannemer hem over aan zijn lot op een verlaten plek. Een dramatisch gebeuren dat aanleiding geeft tot een overzicht van alles wat niet hoort…

Leerlingen-stagiairs, arbeidsongevallen en blootstellingsuren

Stel: u stelt een leerling-stagiair tewerk. Als hij een arbeidsongeval heeft, is het dan de arbeidsongevallenverzekeraar of de schoolverzekering die tussenkomt? En moeten de blootstellingsuren van die leerling-stagiair meegenomen worden in de berekening van de ernst- en frequentiegraden? Een toelichting.

Uitzendwerk: wie moet de ernstige ongevallen onderzoeken?

In het vorig nummer van PreventActua is er reeds op gewezen. Na een ernstig arbeidsongeval met een uitzendkracht is er een samenwerking nodig bij het onderzoek en de opvolging. Maar, hoe moet dit ingevuld worden?

Arbitragehof scheidsrechter in bevoegdheden

Reeds enkele jaren wordt een aantal bevoegdheden van de federale overheid betwist via de Raad van State. Het gaat om de gelijkstelling van bepaalde leerlingen en studenten met werknemers, de bepaling door de koning van de erkenningsvoorwaarden van de externe diensten voor preventie en bescherming en de samenstelling van de werkgeversvertegenwoordiging in de Hoge Raad PBW. Het Arbitragehof maakte op 23 maart 2005 in arrest nr 65/2005 een einde aan de onduidelijkheid. Een toelichting.

Arbeidsongevallen en tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Een recent KB heeft wijzigingen aangebracht aan een aantal specifieke bepalingen over de aangifte van arbeidsongevallen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Over welke wijzigingen gaat het?

Ernstige ongevallen: wie vult de verplichtingen in?

De werkgever en de bevoegde preventieadviseur moeten voortaan bij een ernstig arbeidsongeval een aantal verplichtingen invullen. Maar wie bedoelde de wetgever hier juist mee?

KB Liften gewijzigd

Op 5 april 2005 verscheen het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften in het Belgisch Staatsblad. Welke zijn de belangrijkste wijzigingen?

Ernstige ongevallen onderzoeken

Voor ernstige arbeidsongevallen is het verplicht om een uitgebreid onderzoek in te stellen, een omstandig verslag op te maken en maatregelen te nemen om herhaling te vermijden. Wat houden deze verplichtingen precies in?

Burgerlijke aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

Als er een arbeidsongeval gebeurt, kan de werkgever niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op die regel. De programmawet heeft hierin onlangs nog een kleine aanpassing aangebracht.

Algemene preventiebeginselen uitgebreid

De Programmawet van 27 december 2004 breidde de algemene preventiebeginselen uit. Voortaan is hierin ook de veiligheids- en gezondheidssignalering opgenomen.