Wetgeving

Ladders: veilig werken in de hoogte

Ladders worden vaak gebruikt, zowel privé als op het werk. Helaas gebeuren er tijdens het gebruik nog veel ongevallen die leiden tot ernstige en zelfs dodelijke letsels. Het is dus van groot belang zorgvuldig te werk te gaan bij de keuze van de ladder en niet in routine te vervallen tijdens het werken ermee. PreventFocus herinnert u aan enkele basisregels en aan de recente wettelijke wijzigingen.

Ladders: einde van de verwarring

Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte heeft artikel 43bis van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) opgeheven. Deze opheffing maakte een einde aan de verwarring die lang bestond tussen de voorschriften uit het ARAB aan de ene kant en die uit de normen EN 131-1 en 131-2 aan de andere kant. Om welk probleem ging het precies?

KB over werken op hoogte

Het koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte is verschenen in het Belgische Staatsblad op 15 september 2005. Het is de omzetting in Belgische wetgeving van richtlijn 2001/45/EG die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken. Wat zijn de krachtlijnen van het KB?

Waalse was: veilig en milieubewust

Wallonië maakt werk van de exploitatievoorwaarden in de sector wasinrichtingen voor de reiniging van kleding, linnen en ander textiel. Ze werden opgenomen in een besluit van 7 juli 2005. Dit besluit, na drie lezingen goedgekeurd door de Waalse regering, beoogt de preventie van milieuongevallen in de sector. Over welke maatregelen gaat het?

Controle elektrische installaties: nieuwe regels

Het Belgisch staatsblad publiceerde op 24 augustus 2005 een koninklijk besluit dat de nieuwe regels vastlegt voor de erkenning en de werking van erkende organismen die controles uitvoeren van elektrische installaties. Een toelichting.

Erkenning van geweld of pesterijen als arbeidsongeval

Bepaalde soorten feiten kunnen worden beschouwd als geweld en pesterijen maar ook als arbeidsongevallen. In welke gevallen worden deze feiten erkend als arbeidsongeval en wat zijn de praktische gevolgen van deze erkenning?

Bescherming bij geknield werken: een norm

Op de knieën zitten is geen natuurlijke houding voor de mens. De anatomie van de knie is niet aangepast aan langdurige inspanningen die samengaan met werkzaamheden in geknielde houding (druk, ongemakken,…). Het is dus aan te raden beschermingsmiddelen te gebruiken voor alle karweien in geknielde houding. De norm NBN EN 14404:2004 bepaalt aan welke vereisten deze beschermingsmiddelen moeten voldoen.

KB persoonlijke beschermingsmiddelen in nieuw jasje

Het koninklijk besluit betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2005. Het gaat om een update van het besluit van 7 augustus 1995. Het KB introduceert een aantal nieuwigheden.

KB trillingen

Op 14 juli 2005 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit over trillingen. Dit KB is de omzetting van een Europese richtlijn en vervangt de Belgische wetgeving terzake. Wat zijn de krachtlijnen van deze wetgeving?

In de steek gelaten na ongeval

De pers bracht uitgebreid verslag over het nieuws van een illegale, ernstig gewonde werknemer die werd achtergelaten in een doodlopende straat in Aalst. In plaats van de arbeider naar het ziekenhuis te voeren, liet de bouwaannemer hem over aan zijn lot op een verlaten plek. Een dramatisch gebeuren dat aanleiding geeft tot een overzicht van alles wat niet hoort…