Nieuwe technologie

Nanomateriaal, onzichtbaar klein met eindeloze toepassingen

Nanomaterialen zijn erg kleine deeltjes die heel wat technologische mogelijkheden opleveren, maar ook gevaren met zich meebrengen. Bij het werken met en het vervoeren van het materiaal moet dus een bepaalde voorzichtigheid aan de dag gelegd worden.

Nieuwe risico’s: 3D-printen op grote schaal

3D-printen biedt heel wat mogelijkheden. De industrie zit dan ook in de lift. Maar wat betekent dat voor de steeds groter wordende groep werknemers die blootgesteld worden aan de risico’s van 3D-printen? Geert Appeltans, preventieadviseur bij Materialise, legt uit hoe de werknemers bij het Belgisch beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in 3D-toepassingen beschermd worden tegen de verschillende risico’s.

KB nanoregister verschenen

Over de mogelijke gevaren van nanomaterialen bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarom gaat ons land een nanomaterialenregister bijhouden, zodat snel en doeltreffend kan worden opgetreden indien blijkt dat een type nanomateriaal schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid.

Risico’s bij het bouwen van windturbines

Steeds meer van onze elektriciteit wordt uit windenergie gehaald. Verwacht wordt dat het aandeel windturbines de komende jaren enkel zal stijgen. En daarmee ook het aantal jobs in de sector. Het plaatsen van windturbines is, gezien hoogte waarop werken moeten uitgevoerd worden en de weersomstandigheden waaraan de machines onderhevig zijn, echter geen sinecure.

Groene toekomst brengt nieuwe risico's

De CO2-uitstoot moet verminderen, afval moet worden gerecycleerd, de energie-efficiëntie moet beter en er moet meer duurzame energie geproduceerd worden. Om hiertoe te komen, zullen nieuwe technologieën en productieprocessen ontwikkeld worden en dus ook nieuwe jobs. Deze ‘groene banen’ zullen echter ook nieuwe risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers met zich meebrengen. Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ging na wat de mogelijke gevolgen zijn van de groene economie voor het welzijn van de Europese werknemers.

Smartphones op het werk: een gesel of een zegen?

Technologie is een deel van ons dagelijkse leven. De toepassingsmogelijkheden van de informatica lijken onuitputtelijk. In de snel evoluerende wereld van informatietechnologie is de jongste jaren een opvallende groei van smartphones waarneembaar, ook als arbeidsmiddel. Studenten van de postacademische opleiding Preventieadviseur veiligheid niveau 1 aan de Antwerp Management School deden een onderzoek naar de effecten van smartphones op het welzijn van de gebruikers.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Rik Op de Beeck van Prevent, promotor van  een projectwerk uitgevoerd door Marc Hoppenbrouwers, Peter Mertens, Erik Mondelaers en Frank Weckx
 

Veilig werken met nanodeeltjes

Het gebruik van synthetische nanomaterialen gaat in stijgende lijn. Er is echter nog veel onzekerheid over potentiële gezondheidsrisico’s van nanotechnologie. Nochtans worden werknemers mogelijk al blootgesteld aan nanodeeltjes. De Vlaamse onderzoeksorganisatie, VITO, heeft daarom een beleid ontwikkeld voor veilig werken met nanodeeltjes.
 

Registratie blootstelling aan nanomaterialen in Nederland

Vandaag de dag bestaat er nog steeds heel veel onduidelijkheid over de gevaren voor de gezondheid van nanodeeltjes. Vooral over de gevolgen op lange termijn tast de wetenschap momenteel nog in het duister. Daarom overweegt Nederland om bij te houden welke werknemers aan nanodeeltjes blootgesteld worden. Deze informatie kan in een latere fase gekoppeld worden aan de medische gegevens van deze werknemers en zo meer inzicht verschaffen in de mogelijke gezondheidsgevolgen van blootstelling aan nanomaterialen. 

Nanomaterialen: klein maar niet ongevaarlijk

Nanomaterialen worden beschouwd als de technologische revolutie van de 21e eeuw. Deze technologie is in volle expansie. Gezien de nog relatief beperkte kennis roept de invloed van deze technologie op onze gezondheid wel heel wat vragen op. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we ons ertegen beschermen? Operatie Veiligheid bekijkt de stand van zaken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen denken mee

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) zijn er om de gebruikers te beschermen tegen risico's. Voorwaarde is wel dat de pbm's aangepast zijn aan het risico en aan de omstandigheden. Nieuwe evoluties zoals het gebruik van Auto ID systems kan hierbij helpen.