Thuiswerk

Rapport SIOD 2020: de invloed van de coronacrisis

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) bracht een samenvattend verslag uit over de activiteiten van de sociale inspectiediensten behorende tot de federale overheid tijdens de coronacrisis. De organisatie bundelde het cijfermateriaal dat in verband staat met de strijd tegen de ongewenste effecten van het coronavirus uit de vier kwartaaloverzichten voor 2020.

Onaangepaste werkpost en zittend werk: de fysieke impact van telewerk

Telewerken in tijden van Covid-19 heeft niet enkel gevolgen voor het geestelijke welzijn van werknemers, maar ook voor hun lichamelijke gezondheid. Uit een nieuwe enquête van kantoormeubelfabrikant Fellowes blijkt dat het niet goed gesteld is met de fysieke gezondheid van telewerkers. De fabrikant heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn visie op Emma, de ‘werkneemster van de toekomst’, bij te stellen.

Pesterijen niet verminderd ondanks telewerk

39,6% van het totaal aantal dossiers dat in 2020 behandeld werd door IDEWE, waren conflictdossiers (tegenover 40% in 2019); 14,9% waren pestdossiers (tegenover 14,8% in 2019). Het aantal conflict- en pestgevallen is dus niet significant gedaald door telewerk. De coronapandemie blijkt soms zelfs de aanleiding te zijn voor pestgedrag.

Cao 149 over telewerk omwille van de coronacrisis

Op 26 januari 2021 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) advies nr. 2195 en cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis aangenomen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) legt de principes vast voor telewerken, voorziet in een referentiekader voor afspraken en bevat bepalingen inzake welzijn op het werk van telewerkers.

preventFocus: Telewerk (preventMemo)

preventFocus-magazine – november 2020 Heel wat werknemers telewerken, soms op regelmatige basis en in andere gevallen eerder occasioneel. Het is hoe dan ook belangrijk om een beleid uit te werken voor veilig en gezond telewerk.

Werken op afstand: voor- en nadelen en aanbevelingen

Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, geeft een overzicht van de voor- en nadelen van telewerk en op ICT gebaseerde mobiele werkzaamheden (TICTM), en doet een aantal aanbevelingen.[1]

Covid-19: welke taken komen in aanmerking voor telewerk?

Door de gezondheidscrisis zijn veel bedrijven overgeschakeld op telewerk. Toch zijn er nog heel wat werknemers die fysiek op de werkvloer aanwezig zijn, hoewel ze hun taken perfect op afstand zouden kunnen uitvoeren. Om te weten over welke werknemers het gaat, neemt men best het takenpakket als uitgangspunt en niet de functie, aldus het Franse Nationale Agentschap voor de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (Anact).

preventMemo - Telewerk

preventMemo - Telewerk

Heel wat werknemers telewerken, soms op regelmatige basis en in andere gevallen eerder occasioneel. Het is hoe dan ook belangrijk om een beleid uit te werken voor veilig en gezond telewerk.

Meer nek-, rug- en schouderklachten door telewerk

Onderzoek van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE toont aan dat telewerk nek-, rug- en schouderklachten in de hand werkt. Dit kan voorkomen worden door de werkplek ergonomisch in te richten en voldoende af te wisselen tussen zitten en staan.

Australië: werkgever kan aansprakelijk gesteld worden voor huiselijk geweld

In Australië oordeelde het hof van beroep van Nieuw-Zuid-Wales dat een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor familiaal geweld als zijn werknemer telewerkt. Hiermee zal men voortaan rekening moeten houden.