Nachtwerk

Nachtwerk na borstkanker

De onderzoekers van de Nederlandse Nightingale Studie geven voorzichtig advies over de terugkeer van vrouwen die borstkanker hebben/gehad hebben naar nachtwerk. “Het is niet aan te raden, maar bij een gunstige risicoprofiel en goede prognose is het ook niet te ontraden”, klinkt het.

Aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 46vicies semel van 18 december 2012 past op 1 januari 2013 het bedrag van de aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders aan. De CAO werd verbindend verklaard door het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 (BS van 13 juni 2013). Over welke vergoeding gaat het?

Nachtwerk: kijk uit voor ongevallen

Het ontstaan van de nachtarbeid is te danken aan de uitvinding van de elektrische lamp door Thomas Edison in 1879. In de loop der jaren heeft het nachtwerk zich steeds verder uitgebreid en gediversifieerd. Veel werknemers moeten vandaag de dag ’s nachts werken: 1 op 12 doet nachtwerk. Het vinden van het juiste evenwicht is niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk voor het behoud van een goede gezondheid.

De gevaren van het rijden na een nachtelijke wachtdienst

Het Universitair Ziekenhuis (CHU) van Caen onderzocht de rijcapaciteiten van 30 jonge anesthesisten na een nachtelijke wachtdienst. Uit de studie bleek dat rijprestaties veranderingen ondergaan en dat de kans op ongevallen toeneemt na een nachtshift. Bovendien blijven de gevolgen van de vermoeidheid ook in de volgende dagen doorwegen. De resultaten werden voorgesteld tijdens het congres van de Europese vereniging van anesthesisten (1) in juni 2012.

Wie waakt over de nachtwakers?

Veel ondernemingen zetten ‘s nachts bewakers in om een oogje in het zeil te houden en potentiële dieven af te schrikken. Vaak zitten nachtwakers de hele nacht alleen. Wat als hen iets overkomt of wanneer ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval?

Nachtwerk bij de MIVB

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is vooral bekend voor zijn tram- en metrobestuurders, buschauffeurs, controleurs van vervoerbewijzen en verkoopskantoren. Maar aangezien het netwerk elke dag van het jaar operationeel moet zijn, komt er ook heel wat nachtwerk bij kijken. Om welke banen gaat het en met welke risico’s worden deze werknemers geconfronteerd? We geven enkele voorbeelden.

Diverse onderzoeken naar vermoedelijk kankerverwekkend effect ploegenwerk

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek in Lyon (IARC) concludeerde in een studie in 2007 dat ploegenarbeid moet gerangschikt worden in de groep 2A (‘waarschijnlijk carcinogeen voor de mens’) aangezien werk in ploegen het bioritme ernstig verstoort. Verschillende onderzoekers bestuderen momenteel de effecten van een veranderend circadiaans ritme op de gezondheid. Hieronder vindt u een korte stand van zaken op basis van een lezing over dit thema door Dr. Francis Levi, directeur van de onderzoekseenheid bioritme en kanker van het CNRS in Parijs (1).

Onregelmatige werktijden zijn niet zonder gevaar!

Dokter Stéphane Noël, een neuroloog en slaapspecialist aan het CHU André Vésale (Montigny-le-Tilleul), voert onderzoek naar onregelmatige werktijden. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de werknemers?

Psychosociale aspecten bij ploegenarbeid.

Steeds meer ondernemingen maken gebruik van ploegenarbeid. Een keuze waar niet iedereen steeds mee opgezet is. Voor veel werknemers is ploegenarbeid echter een gedwongen keuze. Werken in shifts heeft immers een grote invloed op het leven en de gezondheid van werknemers. We zetten de verschillende psychosociale gevolgen van ploegenarbeid hieronder uiteen.

Ongewone werkuren in de EU

De Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden bracht onlangs een rapport uit over ongewone werkuren in de EU. Het rapport brengt niet alleen de ongewone werkuren in EU-landen, sectoren en bedrijven in kaart, maar heeft het ook over de moeilijkheden van bedrijven die ongewone werkuren hanteren. De krachtlijnen.