Onderzoek

Diversiteit op de werkplaats en musculoskeletale aandoeningen

Vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers lopen meer risico op het ontstaan van werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen (MSA). In een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt vastgesteld waarom zij dikwijls in slechtere omstandigheden werken, die deze aandoeningen in de hand werken.

Wat na een burn-out? Enkele nieuwe onderzoeken

In 2019 had 16 procent van de werkende Vlamingen een (hoog) risico op burn-out. Tegelijkertijd zien we een inhaalbeweging om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De vraag ‘wat na een burn-out’ leeft niet alleen bij werknemers en werkgevers, maar ook preventieadviseurs worden ermee geconfronteerd. Een viertal onderzoeksprojecten van de UGent en Antwerp Management School proberen hierop een antwoord te formuleren.

Parameters voor elektrisch booglassen en rookconcentraties

Een team onderzoekers van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST – Canada) deed onderzoek naar de rook die ontstaat tijdens het elektrisch booglassen. De samenstelling van deze potentieel giftige rook is afhankelijk van verschillende parameters: gebruikte methode, laspositie, soort te lassen stukken, …

Hoe valt de sterke stijging van zieken en invaliden in België te verklaren?

De voorbije tien jaar is het aandeel zieken en invaliden in België sterker gegroeid dan in de rest van Europa. Dat toont onderzoek van Randstad Research aan. Deze stijging zou niet te verklaren zijn door de vergrijzing, de communicerende vaten tussen het werkloosheidsstelsel en het ziekte- en invaliditeitsstelsel, en de veranderende arbeidsomstandigheden.

Bedrijven zetten nog steeds te weinig structureel in op mentaal welzijn

Nog steeds zetten bedrijven te weinig structureel in op mentaal welzijn. Dat kwam duidelijk naar voren uit een bevraging van Acerta, Vrije Universiteit Brussel en HR Square bij 340 werkgevers.

Werken in de detailhandel: geen verhoogd risico op besmetting met het SARS-CoV-2-virus

Werknemers in de detailhandel lopen geen verhoogd risico op besmetting met het SARS-CoV-2-virus. Tot die conclusie komt een studie uitgevoerd door de Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) en de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Pesterijen niet verminderd ondanks telewerk

39,6% van het totaal aantal dossiers dat in 2020 behandeld werd door IDEWE, waren conflictdossiers (tegenover 40% in 2019); 14,9% waren pestdossiers (tegenover 14,8% in 2019). Het aantal conflict- en pestgevallen is dus niet significant gedaald door telewerk. De coronapandemie blijkt soms zelfs de aanleiding te zijn voor pestgedrag.

ECHA pleit voor een beperking op microplastics

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zal bij de Europese Commissie een formeel voorstel indienen om het aantal producten met opzettelijk toegevoegde microplastics te beperken.

Thanatopraxie: blootstelling aan bio-aerosols en gezondheidsrisico’s

In de uitvaartsector houdt thanatopraxie een hoog infectierisico in, aangezien ziektekiemen niet onmiddellijk na het overlijden verdwijnen. Onderzoekers van het Canadese Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) analyseerden de blootstelling van thanatopracteurs aan bio-aerosols.

Effectiviteit van een exoskelet voor stukadoors

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO heeft samen met Knauf de effectiviteit getest van een armondersteunend exoskelet bij werkzaamheden van stukadoors. De spieractiviteit bij de onderzochte schouder- en armspieren nam af met respectievelijk 30 en 38%.