Goede Praktijk

Een niet alledaagse bouwwerf: het Atomium

Alle Belgen zijn gehecht aan het Atomium, één van de beroemdste monumenten van de Europese hoofdsteden. Dat neemt niet weg dat dit buitengewone bouwwerk, dat ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel werd opgericht, onder de jaren geleden heeft en aan een grondige vernieuwing toe is. Wij brachten een bezoek aan deze niet alledaagse bouwwerf…

Touwtechnieken

Hoogtewerken met touwtechnieken worden ook wel eens acrotechnologie of ‘Rope Access’ genoemd. Met deze aan alpinisme en speleologie verwante techniek is het mogelijk werken uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen (op grote hoogte, bij moeilijke toegang…), bijvoorbeeld in de bouw- en de energiesector. Van deze techniek wordt momenteel gebruik gemaakt voor het vervangen van de aluminium platen op de bollen van het Atomium.

Anderstaligen op de werkvloer

Allochtone werknemers hebben het op de Vlaamse arbeidsmarkt niet altijd makkelijk, noch bij de aanwerving, noch op de werkvloer zelf. De verklaring daarvoor is een samenspel van verschillende aspecten waar de taalbarrière er alleszins één van is. Ook voor de veiligheid binnen het bedrijf is de talenkennis een cruciaal punt. Een goed begrip van instructiekaarten en procedures, het kunnen melden van problemen en incidenten, onderling overleg,..., het zijn allemaal bouwstenen van een veiligheidsbeleid. Recent zijn in Vlaanderen initiatieven opgestart om vooruitgang te boeken in deze problematiek.

Goed in je vel bij Mobistar

Bij Mobistar zijn ze zich bewust van het belang van een attractief, sensibiliserend gezondheidsbeleid. Onder de invloed van de preventieadviseur M. Adrover werd een uitgebreide campagne, ‘feel good’ gedoopt, gelanceerd, die de werknemers informeert op het vlak van gezonde voeding, stress, ergonomie en roken. Het is een schoolvoorbeeld van hoe communicatie aanstekelijk kan werken. Nathalie Mistiaen, Real Estate Facilitator bij Mobistar en Chantal Schladen van Securex geven een woordje uitleg.

Ook in de openbare ondernemingen!

Een cultuur van veiligheid en welzijn op het werk invoeren binnen een gemeentebestuur is geen gemakkelijke opgave. De stad la Louvière heeft dit project aangepakt en haar acties beginnen resultaten op te leveren. Gemeentesecretaris Rudy Ankaert, legt ons uit hoe het project werd ontwikkeld binnen het bestuur.

De doorstroming van de veiligheidsboodschap

Het laten doorstromen van de veiligheidsboodschap van de bedrijfsleiding tot in de werkplaatsen, zodat dat de werknemers de veiligheid werkelijk ter harte nemen… Het is geen gemakkelijk karwei. Toch ontbreekt het doorgaans niet aan middelen noch aan toewijding vanwege de verantwoordelijken. Waar ligt dan wel de kern van het probleem? Louis Dresse, hoofd kwaliteitsbeheer bij Saint-Gobain, bestudeerde deze kwestie. Resultaat: enkele eenvoudige maar afdoende principes en een opleidingsprogramma voor de hiërarchische lijn.

Betrokkenheid van de hiërarchische lijn bij Ampacet

Om haar rol op het vlak van veiligheid en preventie degelijk te vervullen, heeft de hiërarchische lijn nood aan sensibilisatie maar ze moet ook praktische middelen beheersen zoals de risicoanalyse. Ampacet (Messancy), een onderneming die plastic korrels produceert, heeft geïnvesteerd in de opleiding van de hiërarchische lijn. Op basis hiervan heeft de lijn zich opsporings- en analysemethodes eigen gemaakt en afgestemd op de eigenheid van de onderneming.

Werknemers in het zonnetje

De taken van de hiërarchische lijn kunnen mooi in een lijstje gegoten worden. Maar de toepassing in de praktijk laat zich niet zomaar in een standaardrecept vertalen. De beschutte werkplaats Zonnehoeve in Eke voert verscheidenheid van de verschillende werknemers hoog in het vaandel. PreventFocus sprak met directeur Daniël Steurtewagen, preventieadviseur Bea Palmers en monitor Jerome Van Huffel over een ‘aanpak op maat’, waarin de eigenheid van iedere werknemer centraal staat.

Van de praktijk naar papier

De wettelijke verplichting om een globaal preventieplan op te stellen wordt vaak ervaren als een zuiver bureaucratische aangelegenheid. De methodische opmaak van het globaal preventieplan kan echter de gelegenheid zijn om na te denken over wat er reeds gebeurt op veiligheidsvlak en om na te gaan welke elementen extra aandacht verdienen. Vertrekkende vanuit de praktijk is het mogelijk om, in weinig tijd, een globaal preventieplan op te stellen. Ateliers Vanroy deed het.