Arbeid-rust schema

Arbeidsdeal: de wet

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd in het Belgisch Staatsblad van 10 november 2022 gepubliceerd. In deze wet staan maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Arbeidstijdenrichtlijn: interpretatieve mededeling

De Europese Commissie publiceerde, in mei 2017, een interpretatieve mededeling over de arbeidstijdenrichtlijn. 

Arbeidsongeval tijdens opdracht in het buitenland

In een vonnis wijst de arbeidsrechtbank van Mons op de voorwaarden voor de erkenning van een arbeidsongeval tijdens de uitvoering van een opdracht in het buitenland. De criteria die men daarvoor in aanmerking moet nemen, zijn de (virtuele) uitoefening van het gezag van de werkgever en de uitvoering van de opdracht tijdens de volledige duur van het verblijf in het buitenland.

Nieuwe wet moderniseert het arbeidsrecht

Op 29 augustus 2013 verscheen de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen in het Belgisch Staatsblad. De wet geeft uitvoering aan het eerste deel van een akkoord dat gesloten werd tussen de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht en zorgt voor meer flexibiliteit van de arbeidstijd.