Werktijdschema

Deconnectie in het openbaar ambt

Het koninklijk besluit van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel betreffende het deconnectierecht, dat in het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2022 verscheen, introduceert het deconnectiebeleid binnen het federaal administratief openbaar ambt.

Gezondheidseffecten en arbeidstijden

Dat er verband is tussen het aspect arbeidstijden (lange werkuren, nacht- en ploegenwerk, uurroosters) wordt door weinigen betwist. Een aantal grote rampen kunnen bijvoorbeeld in hiermee verband gebracht worden. Een rapport brengt de gezondheidseffecten samen.

Onregelmatige werktijden zouden de cognitieve veroudering versnellen

Wie tijdens zijn loopbaan gedurende een lange periode ’s nachts of op onregelmatige uren werkt, loopt een groter risico op versnelde cognitieve veroudering. Dat blijkt uit een Frans-Britse studie die werd gepubliceerd in het medische tijdschrift Occupational and Environmental Medicine. 

Lange werkdagen: welke gezondheidseffecten?

Werkdagen van 12 uur of langer kunnen op termijn een nadelig effect hebben op de gezondheid van de werknemers. De wetenschappelijke literatuur wijst op een verhoogd risico op fouten en ongevallen, een toename van verslavingen, rugproblemen en een gewichtstoename.

Nieuwe wet moderniseert het arbeidsrecht

Op 29 augustus 2013 verscheen de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen in het Belgisch Staatsblad. De wet geeft uitvoering aan het eerste deel van een akkoord dat gesloten werd tussen de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht en zorgt voor meer flexibiliteit van de arbeidstijd.

Arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen en dierenartsen

De begrenzing van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen en dierenartsen werd pas na lange debatten goedgekeurd op 18 november 2010. De wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2010. Deze wet treedt in werking op 1 februari 2011.

Diverse onderzoeken naar vermoedelijk kankerverwekkend effect ploegenwerk

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek in Lyon (IARC) concludeerde in een studie in 2007 dat ploegenarbeid moet gerangschikt worden in de groep 2A (‘waarschijnlijk carcinogeen voor de mens’) aangezien werk in ploegen het bioritme ernstig verstoort. Verschillende onderzoekers bestuderen momenteel de effecten van een veranderend circadiaans ritme op de gezondheid. Hieronder vindt u een korte stand van zaken op basis van een lezing over dit thema door Dr. Francis Levi, directeur van de onderzoekseenheid bioritme en kanker van het CNRS in Parijs (1).

Psychosociale aspecten bij ploegenarbeid.

Steeds meer ondernemingen maken gebruik van ploegenarbeid. Een keuze waar niet iedereen steeds mee opgezet is. Voor veel werknemers is ploegenarbeid echter een gedwongen keuze. Werken in shifts heeft immers een grote invloed op het leven en de gezondheid van werknemers. We zetten de verschillende psychosociale gevolgen van ploegenarbeid hieronder uiteen.

Ongewone werkuren in de EU

De Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden bracht onlangs een rapport uit over ongewone werkuren in de EU. Het rapport brengt niet alleen de ongewone werkuren in EU-landen, sectoren en bedrijven in kaart, maar heeft het ook over de moeilijkheden van bedrijven die ongewone werkuren hanteren. De krachtlijnen.

Moeder of vader aan de haard, of geen van beiden?

Voltijds werk is het meest gangbare werkpatroon binnen de Europese Unie. Het systeem van flexibele werkuren lijkt een oplossing om werk en privé met elkaar te verzoenen. Er valt tussen de lidstaten onderling evenwel nogal wat verschil te noteren over de mogelijkheden die op dit vlak bestaan. De Europese Stichting voor de Verbetering van de Levens- en Werkomstandigheden heeft een nieuw rapport uit over de combinatie van gezin en voltijds werk.