Werktijd

Overwerken vergroot kans op zware depressie

Wie meer dan 11 uur per dag werkt heeft 2,43 keer meer kans om een zware depressie te krijgen dan wie een normale werkdag van 7 tot 8 uur vol maakt. Dat blijkt uit een studie bij meer dan 2.000 Britse ambtenaren.

Studies en werk cumuleren: een gewaagde gok?

Een recent onderzoek van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST - Canada) richtte zich op de gezondheid en veiligheid van studenten die tijdens het schooljaar werken. Dit project, dat liep in de herfst van 2008 en de winter van 2009 wilde nagaan wat de effecten zijn van de cumulatie van activiteiten en werkbelastingen op de arbeidsveiligheid en de gezondheid van de studenten.
 

Arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen en dierenartsen

De begrenzing van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen en dierenartsen werd pas na lange debatten goedgekeurd op 18 november 2010. De wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2010. Deze wet treedt in werking op 1 februari 2011.