Werktijd

Opinie: Is de voltijdse vierdagenweek wel zo’n goed idee?

De Belgische wetgeving is veranderd en maakt de vierdagenweek mogelijk voor voltijdse werknemers. Hoewel de “voltijdse vierdagenweek” op papier een interessante manier lijkt om de werkweek te verkorten, zijn er ook enkele nadelen aan verbonden. De meest voor de hand liggende nadelen voor veel werknemers zijn fysieke overbelasting en een verhoogd mentaal stressniveau. Arbeidsarts dr. Edelhart Kempeneers geeft zijn opinie hierover.

Overlapping professioneel en persoonlijk leven beter dan strakke scheiding

De helft van de Belgen is voorstander van een versmelting tussen job en gezin, in plaats van een strikte afbakening tussen de twee. Dat blijkt uit een bevraging van een representatieve steekproef van 1050 werknemers en werkgevers die eind 2017 werd uitgevoerd in opdracht van Tempo-Team.

Werkbaar en wendbaar werk: de wet is verschenen

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk is in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017 verschenen. Deze wet stelt een brede waaier maatregelen voor om de werknemer toe te laten zijn arbeidstijd beter te beheren (glijdende uurroosters, occasioneel telewerk, loopbaansparen,…) en om de flexibiliteit die de ondernemingen toelaat het hoofd te bieden aan de evolutie van de economie te verhogen.

Gezondheidseffecten en arbeidstijden

Dat er verband is tussen het aspect arbeidstijden (lange werkuren, nacht- en ploegenwerk, uurroosters) wordt door weinigen betwist. Een aantal grote rampen kunnen bijvoorbeeld in hiermee verband gebracht worden. Een rapport brengt de gezondheidseffecten samen.

Onregelmatige werktijden zouden de cognitieve veroudering versnellen

Wie tijdens zijn loopbaan gedurende een lange periode ’s nachts of op onregelmatige uren werkt, loopt een groter risico op versnelde cognitieve veroudering. Dat blijkt uit een Frans-Britse studie die werd gepubliceerd in het medische tijdschrift Occupational and Environmental Medicine. 

Aantal gewerkte uren: statistieken 2013 van de OESO

De arbeidsongevallenstatistieken houden rekening met het aantal werkuren (en dus de blootstellingsduur). Waar bevindt België zich ten opzichte van de rest van de wereld in de statistieken over het gemiddeld aantal gewerkte uren?

Is 8% van de werknemers workaholic?

Uit een recent onderzoek blijkt dat maar liefst 8,3% van de Noren verslaafd is aan zijn of haar job. In tegenstelling tot veel studies uit het verleden, werd dit onderzoek gevoerd bij loontrekkende bedienden en niet bij leidinggevenden of zelfstandigen.

Nederlandse richtlijn geeft mogelijke oplossingen voor verstoorde werk-privé balans

De Nederlandse vereniging voor  arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een multidisciplinaire richtlijn Werk-Privé Balans uitgebracht. Het document doet aanbevelingen over de meetmethodes, de risicofactoren, de gevolgen voor werk en familie en de mogelijke interventies om de werk-privébalans te verbeteren.

Lange werkdagen: welke gezondheidseffecten?

Werkdagen van 12 uur of langer kunnen op termijn een nadelig effect hebben op de gezondheid van de werknemers. De wetenschappelijke literatuur wijst op een verhoogd risico op fouten en ongevallen, een toename van verslavingen, rugproblemen en een gewichtstoename.

Nieuwe wet moderniseert het arbeidsrecht

Op 29 augustus 2013 verscheen de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen in het Belgisch Staatsblad. De wet geeft uitvoering aan het eerste deel van een akkoord dat gesloten werd tussen de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht en zorgt voor meer flexibiliteit van de arbeidstijd.