Werkomstandigheden

OiRA-tool helpt bij Covid-19-risicobeheer

De tool voor Covid-19-risicobeheer uit de OiRA-serie is niet alleen gebaseerd op EU-richtlijnen, maar ook op niet-bindende richtsnoeren die werkgevers en werknemers moeten helpen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren gedurende de Covid-19-pandemie.

Enquête ‘Modern Times’: werken tot pensioenleeftijd niet werkbaar

In de maanden maart en april 2017 hebben zo’n 14.500 werknemers de online ABVV-enquête Modern Times ingevuld. Daaruit blijkt dat meer dan 40% van de ondervraagden zich lichamelijk en/of mentaal niet in staat voelt om hun huidige functie tot de pensioenleeftijd te blijven uitoefenen.

Rechtspraak: vordering tot staking van pesterijen

In een beschikking van 1 april 2016 stelt de Arbeidsrechtbank van Henegouwen vast dat de wijziging van de arbeidsomstandigheden van een werknemer waartoe een werkgever had beslist, niet objectief gemotiveerd kan worden, de normale uitoefening van het werkgeversgezag overstijgt en een vorm van pesterijen uitmaakt. De rechtbank beveelt daarom de vordering tot staking van de feiten.

Contactcenters uitgelicht

Contactcentermedewerkers hebben meer stress en voelen zich minder gemotiveerd dan de gemiddelde werknemer. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel en de Université de Liège in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een aantal aanbevelingen moeten het debat rond het welzijn in de contactcenters  of callcenters op gang brengen.

Met medewerking van Prof. Dr. Roland Pepermans, Work & Organizational Psychology, Vrije Universiteit Brussel
 

Fulltime evenwichtig werk doet langer en gezonder werken

De kwaliteit van een job heeft een belangrijke invloed op de gezondheid van werknemers, de duurzaamheid van het werk en de jobtevredenheid. Werkonzekerheid en emotionele overbelasting hebben een negatieve impact. Bovendien lopen sommige groepen van mensen meer kans op een kwalitatief slechtere job. In het kader van welzijn op de werkvloer en het eindeloopbaandebat is het raadzaam aandacht te besteden baankwaliteit.

Vrijwilligers aan het werk

Ongeveer 1,2 miljoen Belgen werken gratis voor verenigingen die zonder hun hulp niet zouden kunnen bestaan. Hoe zit het met de positie van de vrijwilligers? Welke rechten en verplichtingen gelden inzake de veiligheid en het welzijn bij vrijwilligerswerk?

Welzijn op het werk voor arbeidsmigranten in Europa

In een literatuurstudie over buitenlandse werknemers geeft het Risk Observatory (1) van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk een overzicht van de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen wat het welzijn op het werk van buitenlandse werknemers in Europa betreft. Ook Prevent werkte hier als partner aan mee.

Arbeidsomstandigheden in Nederland

In april 2007 publiceerde het Nederlandse TNO de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2006. Dit is het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. We lichten er de belangrijkste resultaten voor u uit.

De Europese werknemer aan het woord

De eerste resultaten van de vierde grootschalige Europese enquête naar arbeidsomstandigheden zijn bekend. De enquête is het werk van de Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden. Bijna 30 000 werknemers in 31 landen werden bevraagd. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

De invloed van werk op de volksgezondheid

Werk heeft een grote invloed op de volksgezondheid en slechte arbeidsomstandigheden kosten de maatschappij handenvol geld. Dat besef wint steeds meer terrein. Tot voor kort werd er in het gezondheidsbeleid echter weinig aandacht besteed aan werk, behalve aan traditionele aspecten zoals arbeidsongevallen en beroepsziekten. Van 2002 tot en met 2004 onderzocht een Europese projectgroep de invloed van werk op de volksgezondheid. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten.