Artikel

Psychosociale risico’s op de werkvloer: nieuwe ISO-norm in zicht?

Een vertrouwelijk ontwerp voor de norm ISO 45003 Occupational health and safety management – Psychological Health and Safety in the Workplace – Guidelines is in de ISO-planning geïntegreerd. Elke norm wordt in meerdere stappen ontwikkeld, in theorie gespreid over 36 maanden, dus de bekendmaking is nog niet voor morgen. In Frankrijk hebben de sociale partners reeds verklaard niet akkoord te gaan met het principe van een standaardisering van die problematiek.

De kleurgeving van kantooromgevingen: meer dan esoterie

Eén van de zeven welzijnsdomeinen betreft de verfraaiing van de werkplaatsen. Het lijkt wel het ondergeschoven kind van het welzijn op het werk. Nochtans kan kleurgeving, zowel in productie- als in kantooromgevingen, een belangrijke bijdrage leveren tot het welzijn van de werknemer.

Preventie van hart- en vaatziekten: een dag, een week, altijd

Op 29 september wordt de World Heart Day georganiseerd. In België, organiseert de Belgische Cardiologische Liga van 24 tot 30 september 2018 de Week van het Hart, een nationale sensibiliseringsactie rond preventie van hart- en vaatziekten. Deze 39ste editie staat in het teken van de cardiocerebrovasculaire aandoeningen: hartinfarct, cerebrovasculair accident (CVA) en perifeer vaatlijden. In dit artikel worden deze aandoeningen kort toegelicht en leggen we uit waarop men moet letten wanneer een collega na een CVA het werk hervat.  

Exoskeletten in de auto-industrie

Om vermoeidheid en het risico op letsels te verminderen, geeft autoconstructeur Ford zijn fabrieksmedewerkers een exoskelet. 

Draagbare blusmiddelen: hoeveel en waar?

Het is een eeuwig terugkerende vraag: hoeveel draagbare blustoestellen hebben we nodig in elke zone van onze onderneming? En welke plek geven we die het best?

Warm aanbevolen bij werken in de koude: Java-applet voor ISO-norm 11079

Koude wordt vaak als minder prettig ervaren, maar wanneer is de blootstelling aan koude oncomfortabel, onveilig of zelfs schadelijk voor de gezondheid? De blootstelling aan koude evalueren is gemakkelijker dan het evalueren van de blootstelling aan warmte – waarvoor een vochtige globethermometer (wet bulb globe thermometer, WBGT) – omdat bij koude een ‘gewone’ thermometer gebruikt mag worden. We bespreken een Zweedse Java-applet die het gemakkelijk maakt om de ISO-norm 11079 na te leven.

Opinie: Ontijdig advies over het functioneren van de externe preventiediensten

Sinds 1 januari 2016 geldt voor de externe preventiediensten een andere financieringswijze. Hierdoor houden de verschuldigde jaarlijkse bijdragen geen rekening meer met het aantal werknemers dat aan het gezondheidstoezicht onderworpen is. Deze financieringsformule werd echter van in het begin erg gecontesteerd door sommige sociale partners. Daarom werd een opvolgingscommissie in het leven geroepen die de Hoge Raad PBW moest adviseren.

Overeenstemming met een norm en periodes van overlapping

Een arrest van het Europees Hof van Justitie, het zogenaamde ‘Global Garden-arrest’, wijst op de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie voor wat betreft de bekendmaking van het referentienummer van een geharmoniseerde norm in het Europees Publicatieblad. Bovendien leidt de herziening van een richtlijn niet tot de annulering van de bekendmaking van de eraan gekoppelde geharmoniseerde normen.

Risico’s van ledverlichting voor de ogen

Ledverlichting heeft, naast vele voordelen, ook enkele nadelen. In zijn dossier over optische straling geeft het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) enkele concrete tips voor een verantwoord gebruik van ledverlichting.

Welzijnsenquête psychosociale risico's bij de FOD WASO

In dit artikel licht Els Borgers, intern preventieadviseur psychosociale aspecten bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), de verplichte periodieke algemene bevraging over psychosociale risico’s van het personeel toe. Ze gaat dieper in op de case van haar werkgever, de FOD WASO