Artikel

Dodelijke silobrand

In 2019 kostte een brand in een silo in Vichte het leven aan een werknemer; drie andere werknemers raakten zwaar verbrand. Het bedrijf, dat de eigenaar was van de silo, en de ruimfirma werden beide door het parket doorverwezen naar de rechtbank voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. In 2022 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brugge beide bedrijven.

Oplossing voor wie geen arbeidsongevallenverzekeraar vindt

Een werkgever die geen arbeidsongevallenverzekeraar vindt, kan zich richten tot het Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallenrisico’s (Comité MPRAO). De door het Comité voorgestelde dekking is beperkt tot die waarin de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet.

Psychosociale risico’s en federale ambtenaren

Een omzendbrief, gepubliceerd op 30 juni 2023, bevat aanbevelingen voor een betere toepassing van de bepalingen over de analyse van psychosociale risico’s op het werk bij federale overheidsinstellingen.

Hogere sterfte bij uitzendkrachten

Uit een onderzoek van de VUB blijkt dat uitzendkrachten een hogere sterftekans hebben dan de werknemers met een vast contract. 

Woon-werkverkeer: ongevallen met fiets of steps stijgen fors

Een onderzoek van AG-Insurance vestigt de aandacht op de toename van het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk met fietsen of steps. Dat neemt niet weg dat het gebruik van m.n. de fiets voor het woon-werkverkeer gestimuleerd wordt door ondersteunende maatregelen op federaal niveau in het kader van een meer duurzame mobiliteit. 

Werkkledij: wijzigingen in de wetgeving over de gebruiksvoorwaarden

De reglementering over de gebruiksvoorwaarden van werkkledij werd gewijzigd. Een koninklijk besluit past de bepalingen aan in de codex welzijn op het werk. Het KB treedt in werking op 1 augustus 2023.

Opgepast voor huidkanker!

Wist je dat een op de vijf Belgen voor zijn 75e een vorm van huidkanker krijgt? Stichting tegen Kanker trekt aan de alarmbel en geeft in haar uv-campagne van 2023 enkele tips om huidkanker te voorkomen en legt uit wat de meest voorkomende vormen zijn.

Geweld en intimidatie: België ratificeert Verdrag nr. 190

Op 21 juni 2019 introduceerde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie. Dat is het eerste internationale verdrag dat recht geeft op een intimidatie- en geweldloze werkomgeving voor alle werknemers. België ratificeerde het verdrag in 2023 (Wet van 16 april 2023 houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen te Genève op 21 juni 2019 - BS van 30 oktober 2023).

Inspectiecampagne: vallen van hoogte grootste risico op bouwplaatsen

Op dinsdag 6 juni 2023 voerde de Arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) bijzondere inspecties uit op bouwplaatsen in België. Bijna de helft van de vastgestelde inbreuken had te maken met het risico op vallen van hoogte.

: Bouw

Arbeidsongevallen met uitzendkrachten: lichte verbetering in 2022

Het jaarverslag van Preventie en Interim (PI) bevat statistieken over de arbeidsongevallen en het gezondheidstoezicht bij uitzendkrachten. Uit het verslag van 2022 blijkt dat de frequentiegraad van de arbeidsongevallen daalt en de ernstgraad stabiel blijft in vergelijking met het jaar ervoor.