Artikel

Statische elektriciteit, een risico?

Statistische elektriciteit is zonder dat we het beseffen overal om ons heen, ook op het werk. Maar het fenomeen is zeker niet zonder risico. Wat is statische elektriciteit nu juist, waartoe kan het leiden en hoe kan je je beschermen tegen eventuele schadelijke gevolgen?

Overstromingen: 'hou je hoofd boven water'

Bij periodes met zware regenval wordt ons land af en toe geteisterd door overstromingen. Gelukkig blijft de schade meestal beperkt tot een ondergelopen kelder, maar het verleden heeft aangetoond dat ook zware overstromingen in België kunnen voorkomen.

Comité van juni: zet de zomer op de agenda

In juni vindt de laatste bijeenkomst van het comité PBW voor de zomer plaats. Een ideale aangelegenheid om stil te staan bij de maatregelen die moeten genomen worden voor de werknemers die moeten werken wanneer het (té) warm is.

Tuberculose als beroepsrisico

De jongste jaren steekt tuberculose (TBC) terug het hoofd boven water - voorlopig nog niet dramatisch, maar genoeg om waakzaam te blijven. Ook beroepshalve lopen een aantal mensen het risico met TBC in aanraking te komen. Deze bijdrage behandelt de klassieke vormen van longtuberculose. Ook andere organen (nieren, hersenvliezen, skelet) kunnen worden aangetast, zij het eerder uitzonderlijk.

De Y-benadering van Marc Heselmans

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk komt handen tekort om de Belgische bedrijven te inspecteren. Directeur-generaal Marc Heselmans denkt dat een alternatieve aanpak soelaas kan bieden. Hij haalt de managementtheorie van Douglas McGregor van onder het stof en past die toe op de Belgische bedrijven. 

Ladingzekering

Het gebeurt wel eens dat het wegverkeer muurvast zit doordat een vrachtwagen zijn lading verloren heeft. De kostprijs van deze files en van de schade aan de lading kan enorm oplopen. Het voorkomen van dit soort incidenten is dus op zijn plaats. Maar om aan preventie te doen dient het risico goed gekend te zijn. Willy Van Praet, Belgisch vertegenwoordiger bij de werkgroep van de Europese Commissie, inzake ladingzekering legt een aantal methodes uit.

De arboconvenanten geëvalueerd

Om de arbeidsrisico’s en de kosten n.a.v. een eventueel arbeidsongeval te beperken, sluit de Nederlandse overheid arboconvenanten af met werkgevers en werknemers uit bepaalde sectoren. Ze omvatten afspraken over een of meer van de grootste arbeidsrisico's: agressie, arbeidsconflicten, gevaarlijke stoffen, psychische belasting, RSI, schadelijk geluid, fysieke belasting, werkdruk en reïntegratie. Onlangs heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de convenanten geëvalueerd.

Telewerken als reïntegratiemiddel

Telewerken kan in verschillende beroepen en bij uiteenlopende aandoeningen een nuttig instrument zijn om werknemers die als gevolg van gezondheidsklachten arbeidsongeschikt zijn, aan de slag te houden of weer aan het werk te helpen. In Nederland promoot het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid telewerk als middel om weer aan het werk te gaan.

Risico's in miniatuurverpakking

De laatste jaren is de nanotechnologie aan een ware opmars bezig. De techniek die minuscule deeltjes gebruikt voor toepassingen allerhande, is in volle ontwikkeling én betekent big business. Maar over de gezondheidsrisico’s is nog bitter weinig geweten. Een en ander wordt duidelijk uit het vierde Nanoforum-rapport ‘Benefits, risks, ethical, legal and social aspects of nanotechnology’ van juni 2004. Nanoforum is een thematisch netwerk dat door de Europese Commissie gesponsord wordt.

GBW of waarom gezondheidspromotie een must is

Op het werk kunnen vele vormen van gezondheidsrisico's en ongezond gedrag voorkomen, bijvoorbeeld door het werken met schadelijke stoffen, door stress, roken en alcoholgebruik, ongezond eten en gebrek aan lichaamsbeweging. In vele bedrijven leidt dit tot onnodig veel ziekte en arbeidsuitval en ook tot een grote financiële schade. Tijd om aandacht te besteden aan de gezondheidsbevordering op het werk (GBW).