Artikel

Een goed onthaal

Een gebrek aan informatie ligt maar al te vaak aan de basis van arbeidsongevallen. Een goed onthaal is gebaseerd op het geven van voldoende en pertinente informatie. Dat vergt enige voorbereiding, maar is uiteindelijk lonend voor zowel de nieuwe werknemer als de werkgever. Wat mag u niet vergeten bij het onthaal?

Geknipt voor het vak

Het beroep van kapper houdt een pak risico’s in. Alert zijn voor en leren omgaan met de risico’s van het vak begint al op de schoolbanken. Luc De Clerck heeft daarom het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen in Gent doorgelicht en de risico’s in kaart gebracht. Zijn resultaten vormden meteen de basis voor een reeks preventiemaatregelen.

Bouw: prefab, risico's en de rol van de veiligheidscoördinator

In de bouw hebben prefab onderdelen steeds meer succes. Hoewel ze veel voordelen hebben, brengen ze ook heel wat nieuwe risico’s met zich mee. De veiligheids- en gezondheidscoördinator staat voor een uitdaging om deze risico’s op een doeltreffende manier te beheersen. Dit was de boodschap van Ronald Plu, NAVB adviseur op het Bibco Congres van 26 april 2006 "Veiligheids- en gezondheidscoördinatie: al vijf jaar van toepassing in België".

Operator accidenteel bestraald

Op 11 maart 2006 gebeurde op de site van Sterigenics te Fleurus een arbeidsongeval waarbij een operator het slachtoffer werd van zware ioniserende bestraling. De man werd behandeld in een gespecialiseerd ziekenhuis in Frankrijk, maar is ondertussen weer thuis. Wat is er juist gebeurd? Wat ging er fout? En wat zijn de gevolgen van ioniserende straling voor de mens?

28 april: werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft 28 april uitgeroepen tot werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Een dag als 28 april is een ideaal aanknopingspunt om binnen uw bedrijf preventie in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.

Over sigaretten en schilders

Sinds begin 2006 mogen werknemers niet meer roken op de werkplaats. Niet alleen voor hun eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van anderen. Maar hoe zit het met schilders? De privéwoning waar zij aan de slag zijn, is geen werkplaats. Mogen zij daar dan wel een sigaretje opsteken?

Fosforzuur op het wegdek

Op dinsdag 4 april 2006 reed een vrachtwagen achteraan in op een tankwagen op de Brusselse binnenring. Ruim 5000 liter van een bijtend mengsel van fosforzuur (hoofdbestanddeel), zwavelzuur en sulfaten kwam op het wegdek terecht. Hoe gevaarlijk is fosforzuur? Wat zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid na blootstelling?

GHS sloopt de chemische toren van Babel

Wereldwijd worden verschillende classificaties van chemische stoffen gebruikt. Het Globally Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties wil één classificatiesysteem maken voor de classificatie en etikettering van deze stoffen en voor de bijhorende veiligheidsinstructiekaarten. Er wordt volop gewerkt aan de classificatie maar PreventFocus licht u al de historiek, principes en stand van zaken toe.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke minerale vezel. Het werd vroeger vaak gebruikt omwille van zijn fysische en chemische eigenschappen en de lage kost. Door het hoge aantal toepassingen en gezien de resistentie van het materiaal blijft het risico op blootstelling aan de gevaarlijke vezels in de arbeidswereld reëel.

Blootstelling aan lasrook

Lassen is een veel voorkomende activiteit in verschillende sectoren. Bij het lassen van roestvrij staal zijn er specifieke risico’s in het spel. Het laboratorium voor industriële toxicologie van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft een aantal metingen uitgevoerd naar de blootstelling aan de lasrook bij het lassen van roestvrij staal