Artikel

De schok: nu ook akoestisch

In Australië en Denemarken zijn gevallen bekend van operatoren in call centers die beweren het slachtoffer te zijn van een akoestische schok. Het onderzoek naar akoestische schokken staat nog in de kinderschoenen, maar het wordt steeds meer beschouwd als een mogelijk arbeidsongeval. Wat zijn akoestische schokken precies? En hoe kunnen ze voorkomen worden?

De vogelgriep in aantocht?

De berichten dat het vogelgriepvirus is opgedoken in Roemenië en Turkije, zorgden de laatste weken voor heel wat opschudding in Europa. Apothekers kregen eens zoveel vragen naar het vogelgriepvaccin dan anders. Maar is er werkelijk reden tot paniek? Een aantal feiten en tips op een rijtje.

Vogelgriep en bedrijven

Werknemers die werken of op vakantie gaan in gebieden waar gevallen van de voor de mens gevaarlijke varianten van vogelgriep zijn vastgesteld, kunnen best een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Het is dus aangewezen dat bedrijven zich in het belang van hun werknemers zo goed mogelijk informeren over het vogelgriepvirus.

De strijd tegen resistente microben

Microben die resistent zijn tegen antibiotica bedreigen onze gezondheid steeds meer. Ook op het werk. Hoe zijn deze microben ontstaan? Welke werknemers lopen het grootste risico? Wat zijn de risico’s? Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? En kan een werkgever hier iets tegen doen? Een stand van zaken.

Diversiteit werkt bij de Vlaamse overheid

Op 2 december 2005 werd het beleidsplan Emancipatiezaken 2005-2010 ‘Diversiteit werkt’ voorgelegd aan de Vlaamse regering. Het plan wil van de Vlaamse overheid als werkgever een referentiepunt maken in het aantrekken van meer kansengroepen. Waar liggen de klemtonen?

Ernstige arbeidsongevallen: ervaringen uit de praktijk

Sinds voorjaar 2005 heeft de werkgever de verplichting om bij een ernstig arbeidsongeval een omstandig verslag op te maken en aan de inspectie te bezorgen. Wat zijn de eerste ervaringen uit de praktijk?

De veiligheid van afgezonderd tewerkgestelde werknemers

Iedere onderneming heeft wel een aantal arbeidsposten waar afgezonderd tewerkgestelde werknemers aan het werk zijn. Hun aantal neemt toe door de steeds verdergaande automatisering en informatisering. Bovendien worden hun taken steeds ingewikkelder. In Frankrijk heeft een van de nationale technische comités belast met het uitwerken van aanbevelingen voor de preventie van beroepsrisico’s, onlangs een nieuwe versie van raadgevingen voor afgezonderd werk gepubliceerd. Welke aspecten verdienen aandacht? En wat zijn de bepalingen in België?

Proefproject over revalidatieprogramma voor personen met rugaandoeningen

Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) biedt tot 28 februari 2006 een preventieprogramma voor verpleegkundigen die lijden aan rugaandoeningen. Hoe kwam dit project tot stand en hoe staat het ermee na zes maanden? Dokter Philippe Mairiaux, arts-ergonoom, professor aan de Universiteit van Luik, geeft toelichting over het ontstaan van dit project en geeft ons zijn diagnose.

Betonmixer-chauffeur: meer dan rijden alleen

Het meest bekende aspect van het beroep van betonmixer-chauffeur is het rijden met de vrachtwagen. Nochtans brengt hij gemiddeld slechts een derde van zijn werktijd door op de baan. De overige taken die hij uitvoert kunnen belangrijke risico’s inhouden. Onderstaand artikel biedt een overzicht van de belangrijkste preventiemaatregelen.

Statische elektriciteit, een risico?

Statistische elektriciteit is zonder dat we het beseffen overal om ons heen, ook op het werk. Maar het fenomeen is zeker niet zonder risico. Wat is statische elektriciteit nu juist, waartoe kan het leiden en hoe kan je je beschermen tegen eventuele schadelijke gevolgen?