Artikel

Fosforzuur op het wegdek

Op dinsdag 4 april 2006 reed een vrachtwagen achteraan in op een tankwagen op de Brusselse binnenring. Ruim 5000 liter van een bijtend mengsel van fosforzuur (hoofdbestanddeel), zwavelzuur en sulfaten kwam op het wegdek terecht. Hoe gevaarlijk is fosforzuur? Wat zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid na blootstelling?

GHS sloopt de chemische toren van Babel

Wereldwijd worden verschillende classificaties van chemische stoffen gebruikt. Het Globally Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties wil één classificatiesysteem maken voor de classificatie en etikettering van deze stoffen en voor de bijhorende veiligheidsinstructiekaarten. Er wordt volop gewerkt aan de classificatie maar PreventFocus licht u al de historiek, principes en stand van zaken toe.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke minerale vezel. Het werd vroeger vaak gebruikt omwille van zijn fysische en chemische eigenschappen en de lage kost. Door het hoge aantal toepassingen en gezien de resistentie van het materiaal blijft het risico op blootstelling aan de gevaarlijke vezels in de arbeidswereld reëel.

Blootstelling aan lasrook

Lassen is een veel voorkomende activiteit in verschillende sectoren. Bij het lassen van roestvrij staal zijn er specifieke risico’s in het spel. Het laboratorium voor industriële toxicologie van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft een aantal metingen uitgevoerd naar de blootstelling aan de lasrook bij het lassen van roestvrij staal 

Gemiste 'CANS'

Om overbelasting te definiëren en te diagnosticeren bestaat er een breed gamma aan termen en modellen. Onlangs werd aan dat repertorium de term of het model CANS toegevoegd. CANS staat voor ‘complaints of arm, neck and/or shoulder’. In beginsel is elke poging tot verduidelijking een goed initiatief, maar in het geval van CANS stelt zich een probleem. De term is immers sterk op diagnose en behandeling gericht en minder op preventie. In dit artikel formuleren we een alternatief.

Rik Op De Beeck en Freddy Willems, ergonomen Prevent

En de 112?

De noodnummers 100 en de 101 voor ziekenwagen, politie of brandweer kent zo goed als iedereen. Maar het Europese noodnummer 112 is veel minder gekend. Slechts één Europeaan op vijf is op de hoogte van het bestaan ervan.

Een gehoorzorgbeleid in uw bedrijf

Lawaaidoofheid is niet weg te slaan uit de toptien van beroepsziekten in België. Een gehoorbeschermingsbeleid in uw bedrijf is dus noodzakelijk. 

Lawaai voor beginners

Wat is lawaai? Welke soorten geluid zijn er? Hoe wordt het gemeten? Hoe plant het zich voort? Hoe werkt het gehoor? Geluid: de ‘basics’.

De schok: nu ook akoestisch

In Australië en Denemarken zijn gevallen bekend van operatoren in call centers die beweren het slachtoffer te zijn van een akoestische schok. Het onderzoek naar akoestische schokken staat nog in de kinderschoenen, maar het wordt steeds meer beschouwd als een mogelijk arbeidsongeval. Wat zijn akoestische schokken precies? En hoe kunnen ze voorkomen worden?

The sound of silence

Pete Townshend, gitarist van The Who, verkondigt aan wie het wil/kan horen, dat hij gehoorproblemen heeft. En hij is lang niet de enige muzikant. Een Zweeds project toont aan hoe een paar aanpassingen de gehoorschade bij muzikanten voor een flink stuk kunnen indijken. Het project viel vorig jaar in de prijzen tijdens de Europese Week over lawaai.