Artikel

Organisatievernieuwing moet leiden tot ‘veiligere’ jobs

“Niet-technologische innovatie met aandacht voor betere werkomstandigheden leidt tot hogere productiveit bij bedrijven.” Dat zei Dr. Frank Pot van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie tijdens de Academische zitting ter ere van de tiende verjaardag van Prevent. Volgens hem moet in de toekomst dan ook niet enkel gezocht worden naar technologische vernieuwingen, maar ook naar nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, personeelsbeleid en het samenwerken van verschillende industrieën.

ISO-norm: tillen en dragen

Het eerste deel van de ISO-norm 11228 ‘Ergonomics-Manual Handling’ gaat over ‘tillen en dragen’. Een toelichting.

Een gezonde en veilige tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking

Een optimale afstemming tussen de werknemer en de job cruciaal is voor een duurzame tewerkstelling. Daarvan is men ook bij Mariasteen overtuigd. In deze beschutte werkplaats staat dan ook de mens en niet het product centraal. Het zoeken naar deze optimale afstemming gebeurt in het Ergolab.

Manueel hanteren van lasten: methodes voor risico-evaluatie

ISO-norm 11228 ‘Ergonomics-Manual Handling’ die recent met twee bijkomende delen aangevuld werd, geeft richtlijnen voor het manueel hanteren van lasten, een van de basisoorzaken van musculoskeletale aandoeningen. Elk van de drie delen van de norm behandelt een aspect van de kwestie: 'tillen en dragen' (deel 1; 2003); ‘duwen en trekken’ (deel 2; 2007) en ‘hanteren van lichte lasten aan een hoge frequentie’(deel 3; 2007). U vindt hier een overzicht van de aanbevolen methodes in deze norm.

filmpjes deel 3

Callcenters in de praktijk

Om te werken in een callcenter moet je erg stressbestendig zijn. Niet alleen de lange zithouding, maar ook de onzekere contracten, flexibele werkuren en de voortdurende monitoring door de bazen maakt het er voor de werknemers van contactcenters niet gemakkelijk op. Werkgevers en vakbonden zoeken naar oplossingen.

Ladders en hoogspanningskabels: gevaar!

Het gevaar voor elektrocutie is erg groot voor werknemers die metalen ladders gebruiken in de buurt van hoogspanningskabels. Het Amerikaanse instituut voor gezondheid en veiligheid op het werk (NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health) publiceerde onlangs aanbevelingen om dit soort ongevallen en de bijbehorende – vaak dodelijke – verwondingen te voorkomen.

Preventie van rugklachten in de sector van de thuishulp

Bij het werk in de thuishulp moeten tal van moeizame en gevaarlijke rughoudingen aangenomen worden. Rugpijn is een van de meest frequente musculoskeletale aandoeningen. Het nieuwe handboek voor de preventie van rugklachten in de sector van de thuishulp werd voorbereid door Prevent en gepubliceerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het kadert in de Europese campagne 2007, die de bestrijding van musculoskeletale aandoeningen als thema heeft.

PBM’s bij werken onder spanning

Het is niet toegestaan om werken uit te voeren aan elektrische installaties onder spanning. In sommige situaties kan echter alleen onder spanning gewerkt worden. Welke maatregelen moeten dan genomen worden? Wie mag aan zo’n installatie werken? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden?

Europese inspectiefocus op manueel hanteren van lasten

Manueel hanteren van lasten komt in nogal wat beroepstakken voor. Het tillen, duwen, trekken of dragen van een last brengt risico’s voor de rug met zich mee. De Europese Unie, en in het bijzonder de Arbeidsinspectie van elke lidstaat, richt de aandacht op deze problematiek. Bovendien sluit het thema perfect aan bij de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk over MSA (musculoskeletale aandoeningen).