Artikel

Risico's in miniatuurverpakking

De laatste jaren is de nanotechnologie aan een ware opmars bezig. De techniek die minuscule deeltjes gebruikt voor toepassingen allerhande, is in volle ontwikkeling én betekent big business. Maar over de gezondheidsrisico’s is nog bitter weinig geweten. Een en ander wordt duidelijk uit het vierde Nanoforum-rapport ‘Benefits, risks, ethical, legal and social aspects of nanotechnology’ van juni 2004. Nanoforum is een thematisch netwerk dat door de Europese Commissie gesponsord wordt.

GBW of waarom gezondheidspromotie een must is

Op het werk kunnen vele vormen van gezondheidsrisico's en ongezond gedrag voorkomen, bijvoorbeeld door het werken met schadelijke stoffen, door stress, roken en alcoholgebruik, ongezond eten en gebrek aan lichaamsbeweging. In vele bedrijven leidt dit tot onnodig veel ziekte en arbeidsuitval en ook tot een grote financiële schade. Tijd om aandacht te besteden aan de gezondheidsbevordering op het werk (GBW).

Even diep ademhalen...

Astma is een aandoening die een niet te onderschatten en steeds groeiend aantal mensen plaagt. Een ongezonde werkomgeving kan hierbij een rol spelen. Die kan de ziekte uitlokken of, bij iemand die al last heeft van astma, de aandoening verergeren. Arbeidsgeneesheer André Leplat geeft tekst en uitleg.

Rookbeleid: waarom?

Vooraleer een bedrijf een rookbeleid ontwikkelt, moet er eerst een draagvlak zijn. Het komt er daarbij vooral op aan de werkgever en/of het management te overtuigen van het belang van een rookbeleid, zowel voor de onderneming als voor de werknemers. Argumenten zijn er genoeg.

De hiërarchische lijn: de pionnen op het terrein

Ieder bedrijf is verplicht een welzijnsbeleid uit te bouwen. Voor iedere sector of elk bedrijf zal dat er anders uitzien in de praktijk, maar één ding geldt overal: de hiërarchische lijn is een pijler bij de uitvoering van dit beleid. Maar wie vormt die hiërarchische lijn en wat zijn haar taken, opdrachten en verantwoordelijkheden?

Lenzen en lassen: een risico?

Begin jaren ’70 is er in de Verenigde Staten het gerucht ontstaan dat booglassers die lenzen dragen blind zouden kunnen worden. Hoewel verschillende wetenschappelijke studies het gerucht afdeden als nonsens, duikt het de laatste jaren weer op en zorgt voor ongerustheid.

Het licht in onze ogen: de hoogste bescherming waard

Onze ogen zijn een uiterst belangrijk en tegelijk extreem gevoelig waarnemingsorgaan. Ze verdienen een bijzondere bescherming tegen kwetsuren en andere schadelijke invloeden. Op de werkvloer komt dat vaak neer op het dragen van een veiligheidsbril. Peter Meyer van Uvex werpt licht op de zaak.

Blootstelling aan trillingen: een complexe aangelegenheid

Trillingen en hun mogelijke effect op het comfort en de gezondheid van de mens vormen stof voor een grote brok literatuur en een aanzienlijk aantal hypothesen.

Ivo Hostens van WTCM, kenniscentrum van de technologische industrie