Artikel

Metamaterialen in oordoppen

Langdurige blootstelling aan lawaai kan tot gehoorverlies leiden. Daarom stelt men op de werkvloer in laatste instantie het gebruik van oordoppen voor. Door het occlusie-effect veroorzaken die beschermingsmiddelen echter akoestisch ongemak. In Québec onderzoekt men oplossingen om dat ongemak te verminderen.

Chemische producten: inspecties van online verkoop en biociden

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) lanceert via het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie een project om in de EU te controleren of online verkochte producten voldoen aan de REACH-beperkingen en de CLP-vereisten. Er zal ook een project rond de etikettering van biociden worden uitgevoerd. De inspecties zijn gepland voor 2025.

Dodelijke silobrand

In 2019 kostte een brand in een silo in Vichte het leven aan een werknemer; drie andere werknemers raakten zwaar verbrand. Het bedrijf, dat de eigenaar was van de silo, en de ruimfirma werden beide door het parket doorverwezen naar de rechtbank voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. In 2022 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brugge beide bedrijven.

Oplossing voor wie geen arbeidsongevallenverzekeraar vindt

Een werkgever die geen arbeidsongevallenverzekeraar vindt, kan zich richten tot het Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallenrisico’s (Comité MPRAO). De door het Comité voorgestelde dekking is beperkt tot die waarin de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet.

Psychosociale risico’s en federale ambtenaren

Een omzendbrief, gepubliceerd op 30 juni 2023, bevat aanbevelingen voor een betere toepassing van de bepalingen over de analyse van psychosociale risico’s op het werk bij federale overheidsinstellingen.

Hogere sterfte bij uitzendkrachten

Uit een onderzoek van de VUB blijkt dat uitzendkrachten een hogere sterftekans hebben dan de werknemers met een vast contract. 

Woon-werkverkeer: ongevallen met fiets of steps stijgen fors

Een onderzoek van AG-Insurance vestigt de aandacht op de toename van het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk met fietsen of steps. Dat neemt niet weg dat het gebruik van m.n. de fiets voor het woon-werkverkeer gestimuleerd wordt door ondersteunende maatregelen op federaal niveau in het kader van een meer duurzame mobiliteit. 

Werkkledij: wijzigingen in de wetgeving over de gebruiksvoorwaarden

De reglementering over de gebruiksvoorwaarden van werkkledij werd gewijzigd. Een koninklijk besluit past de bepalingen aan in de codex welzijn op het werk. Het KB treedt in werking op 1 augustus 2023.

Opgepast voor huidkanker!

Wist je dat een op de vijf Belgen voor zijn 75e een vorm van huidkanker krijgt? Stichting tegen Kanker trekt aan de alarmbel en geeft in haar uv-campagne van 2023 enkele tips om huidkanker te voorkomen en legt uit wat de meest voorkomende vormen zijn.

Aanwijzing vertrouwenspersonen: voorontwerp van wet

De ministerraad van 16 juni 2023 keurde een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goed. Dat voorontwerp omvat wijzigingen aan de bepalingen over de aanstelling van vertrouwenspersonen in de Welzijnswet van 4 augustus 1996.