Artikel

Geweld tegen personeelsleden van hulpverleningszones: ministeriel omzendbrief

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones.

OSHwiki: databank met artikelen over veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt informatie over veiligheid en gezondheid op het werk via verschillende websites. OSHwiki  is een webplatform met artikelen, aangeleverd door auteurs en vanuit een Europees perspectief. In februari 2023 is de website in een nieuw en meer gebruiksvriendelijk kleedje gestoken. 

Strengere grenswaarden voor lood en diisocyanaten

De Europese Commissie publiceerde op 13 februari 2023 een voorstel om de richtlijnen chemische agentia en kankerverwekkende agentia aan te passen. Bedoeling is om strengere grenswaarden uit te vaardigen voor lood en voor diisocyanaten.

Medische benadering van chloorincidenten

Grote chloorincidenten komen gelukkig niet al te vaak voor. Toch is chloor nog veel aanwezig en niet alleen in een industriële omgeving. Dr. Boeckx geeft in dit artikel vooral richtlijnen voor de hulpverleners, thuis en op het werk.

Hoe collision avoidance de werkvloer veiliger maakt

‘Geplet tussen’ en ‘aangereden door’ zijn twee van wat OSHA aanwijst als de ‘Fatale Vier’: voornaamste oorzaken van ongelukken op de werkvloer met zware verwondingen of de dood als gevolg. Collision avoidance-technologie is een maatregel om dit te voorkomen. 

Europees certificaat voor kraanoperatoren

ESTA, de Europese vereniging voor abnormaal wegtransport en mobiele kranen, nam in 2013 het initiatief om samen met kraanfabrikanten, gebruikers en vakbonden een Europees certificaat voor kraanoperatoren in te voeren. In 2019 kon ESTA de ECOL (European Crane Operators Licence) lanceren; het Europees certificaat voor kraanoperatoren.

Risico's van lasrook

Bij laswerkzaamheden kunnen werknemers blootgesteld worden aan lasrook. De gezondheidseffecten van lasrook hangen af van factoren zoals de samenstelling van de lasrook en de duur van de blootstelling. Sommige bestanddelen van lasrook zijn ingedeeld als kankerverwekkend. 

Arbeidstijd en verplaatsingstijd

De tijd van een verplaatsing van de woonplaats naar het werk is geen arbeidstijd, aangezien de werknemer op dat ogenblik niet ter beschikking van de werkgever staat. Hoewel de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat principe heeft gemilderd, speelt het criterium ‘wisselende werkplekken’ niettemin een belangrijke rol.

Norm ISO 45002:2023 is verschenen

De norm ISO 45002 Occupational Health & Safety Management Systems - General guidelines on implementation of ISO 45001:2018 is verschenen op 14 februari 2023.

Woon-werkverkeer: de fiets blijft in opmars

De FOD Mobiliteit organiseert om de drie jaar een woon-werkenquête. Uit de resultaten van de editie 2021 blijkt dat fietsen steeds populairder wordt bij de Belgen. CAO 164, die op 24 januari 2023 is gesloten, gaat ook over vergoedingen voor het regelmatig fietsen van en naar het werk.