Artikel

Arbeidsmarkt in België: groei en spanningen

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) stelt in het verslag Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten (juli 2023) dat ondanks de crisissen (pandemie, energiecrisis, oorlog in Oekraïne), de arbeidsmarktinstituties erin zijn geslaagd de werkgelegenheid in 2022 in stand te houden. Voornamelijk flexibel werken en telewerken is toegenomen.

Statistisch jaarverslag beroepsziekten van 2022

Uit het statistisch jaarverslag beroepsziekten van 2022 van Fedris blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van blijvende arbeidsongeschiktheid daalde, terwijl de tijdelijke ongeschiktheid toenam.

Geweigerde arbeidsongevallen door verzekeraar beter controleren

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, pleit voor een betere opvolging van de geweigerde arbeidsongevallen door de verzekeraar. Hij lichtte zijn voorstellen toe in de Commissie Sociale Zaken in juni 2023.

Brochure: communiceren met anderstaligen in de zorgsector

De brochure ‘Digitaal wijzer communiceren met anderstaligen in de zorg’ informeert zorgverstrekkers over digitale tools die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de communicatie met anderstaligen om zo de taalbarrière te doorbreken.

Hybride werken: een concept dat gestandaardiseerd moet worden

In haar rapport Hybrid work in Europe: Concept and practice tracht de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) duidelijkheid te scheppen over het concept ‘hybride werken’ aan de hand van recente literatuur en bijdragen van haar netwerk van correspondenten uit de Europese Unie.

Risicoberoepen: het standpunt van de arbeidsinspecties in de EU

De Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) hebben samen een onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat, dankzij hun bezoeken ter plaatse, arbeidsinspecteurs een algemeen beeld krijgen van de situatie en een waardevolle bron van informatie zijn.

Onrechtvaardigheidsgevoel na arbeidsongeval vertraagt herstel

Een onrechtvaardigheidsgevoel na een arbeidsongeval kan het herstel van slachtoffers in de weg staan. Maar welke factoren spelen een rol in het ontstaan van dat gevoel? Dat is het onderwerp van de studie die Michael Sullivan, professor in de gedragsgezondheid van de Canada Research Chair, onlangs heeft opgestart met drie collega’s.

Evaluatie van de kankerverwekkendheid van werkprocessen

Niet alleen blootstelling aan chemische stoffen en producten, maar ook bepaalde werkactiviteiten of -omstandigheden kunnen kanker veroorzaken of in de hand werken. Het Franse nationale agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid (Anses) heeft een methodologie ontwikkeld om de kankerverwekkendheid van dergelijke werkprocessen te evalueren. In de gids Guide méthodologique permettant d’identifier un procédé comme cancérogène somt het agentschap de aspecten op waar men rekening mee moet houden en legt het kort uit hoe de referentie-instanties werken.

Brand in een datacenter

In de nacht van 9 op 10 maart 2021 brak er een brand uit in een gegevensopslagcentrum (datacenter) bij de haven van Straatsburg. Dankzij de snelle interventie van de wachtdienst konden alle aanwezigen ontkomen. Er vielen geen slachtoffers, maar de brand veroorzaakte wel aanzienlijke schade. De volgende analyse is afkomstig van het Franse bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels (bureau voor onderzoek naar en analyse van industriële risico’s).

Elektrische steps: ongevallen even ernstig als ongevallen met motorfietsen

Een Franse studie van de onderzoeksgroep TraumaBase, die gepubliceerd werd in juni 2023, toonde aan dat ongevallen met elektrische steps en soortgelijke voertuigen (bv. hoverboards) even ernstig zijn als ongevallen met andere voertuigen op twee wielen op de openbare weg.