Artikel

Desinfectietunnels en uv C-lampen: risico’s voor de gezondheid

Sommige ontsmettingstechnieken ingezet om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, zijn niet steeds doeltreffend en kunnen zelfs risico’s inhouden voor de gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt voor de gevaren van desinfectietunnels en uv C-lampen.

Lijst met geharmoniseerde pbm-normen

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd met de geharmoniseerde normen in het kader van de pbm-verordening.

Werknemer en bedrijf veroordeeld voor ernstig arbeidsongeval

In Frankrijk raakte een arbeider in 2018 een deel van zijn rechterbeen en verschillende tenen kwijt toen zijn collega een shredder per ongeluk weer had aangezet. Tijdens het proces wezen de rechters vooral op de verantwoordelijkheid van het kunststofverwerkende bedrijf.

Eerste hulp op het werk: aanpassingen tijdens de Covid-19-pandemie

Om hulpverleners te beschermen terwijl ze een slachtoffer verzorgen, moeten bepaalde EHBO-handelingen tijdelijk worden aangepast in het kader van de Covid-19-pandemie (een chirurgisch masker en handschoenen dragen en indien mogelijk de social distancing met het slachtoffer respecteren). Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS) geeft hierbij enkele tips.

Mondmaskers en een warme werkomgeving

Een van de preventiemaatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie is het dragen van een mondmasker. Tijdens de zomer kan dit echter gepaard gaan met thermische belasting. Het Canadese Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) geeft enkele tips.

Psychosociale risico’s: update van prediagnosetool

De tool ‘knipperlichten psychosociale risico’s’ heeft als doel de werkgever te waarschuwen als er psychosociale risico’s in de onderneming opduiken. Zo is hij in staat om zo snel mogelijk een preventiebeleid te voeren. De tool werd ontworpen in 2015 en werd in 2019 geactualiseerd.

Werkwereld persoonsgerichter maken: nog werk aan de winkel

Volgens de meest recente versie (2020) van het rapport Human Capital Trends van Deloitte maken organisaties nog niet volop gebruik van de mogelijkheden die de technologie biedt om de werkwereld persoonsgerichter te maken. Dat benadrukt de website peoplesphere.be. Het merendeel van de Belgische respondenten (89%) integreert het streven naar welzijn niet in hun strategie.

Telewerk heeft positieve invloed op kort ziekteverzuim

Uit de maandelijkse Employment Tracker van SD Worx blijkt dat in mei 2020 het percentage kort verzuim de helft lager lag dan in mei 2019. Dit zou komen door de positieve impact van telewerk. Het middellang ziekteverzuim is echter wel gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Dodelijke ontploffing bij Total: vijf bedrijven voor de rechtbank gedaagd

In november 2013 kwamen twee arbeiders om het leven bij een ontploffing in een Total-raffinaderij in de haven van Antwerpen. Op 25 juni 2020 verwees de Antwerpse raadkamer vijf bedrijven, waaronder het Franse Total, naar de correctionele rechtbank.

Jobstudenten en SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3

De indeling van SARS-CoV-2 als biologisch agens van groep 3 heeft een discussie op gang gebracht over jobstudenten. Aangezien biologische agentia van groep 3 en 4 op de lijst van verboden agentia staan voor jongeren, zou het gevolg kunnen zijn dat jobstudenten uitgesloten worden van heel wat jobs (bv. in de horeca). De FOD WASO legt uit dat dit slechts voor een beperkt aantal jobs het geval is.