Onderhoud

Geef iedereen veiligheidsinformatie

Bedrijven doen vaak een beroep op onderaannemers voor het uitvoeren van taken waarvoor binnen het bedrijf onvoldoende tijd of competenties beschikbaar zijn. Deze occasionele medewerkers moeten niet alleen worden geïnformeerd over de risico’s verbonden aan de uit te voeren taken. Zij moeten ook de in het bedrijf geldende veiligheidsregels kennen.

Innovatie en flexibiliteit bij het onderhouden van hogesnelheidstreinen

In 2006 startte de Nederlandse onderhoudsorganisatie NedTrain met de bouw van een werkplaats voor hogesnelheidstreinen in het domein Watergraafsmeer bij Amsterdam. Met de bouw van deze werkplaats had het bedrijf slechts één grote ambitie voor ogen: innovatie brengen op technologisch vlak en tegelijk de veiligheid voor zijn werknemers verhogen. NedTrain had nood aan een flexibele werkplaats mét toekomstperspectief. Een overzicht van de laatste evoluties in de onderhoudswereld.

Automatische opstart bij onderhoudswerken

Leren uit Ongevallen - De afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk is belast met het toezicht op de Wet op het Welzijn van 4 augustus 1996 in alle bedrijven. In haar laatste verslag (activiteiten 2006) geeft ze een commentaar over ernstige arbeidsongevallen. Het doel: ondernemingen informeren zodat ze tijdig de nodige maatregelen zouden kunnen nemen om ernstige ongevallen te vermijden. Hieronder volgt de presentatie van een ongeval gebeurd gedurende onderhoudswerken.

Onderhoud: definities en belang

Onderhoudswerkzaamheden impliceren ongewone situaties en kunnen tot ongevallen leiden: de uitschakeling van de veiligheidsvoorzieningen, de toegang tot gevaarlijke onderdelen, urgenties, een nieuwe omgeving,... Een goed beheer van het onderhoud is dus zeer belangrijk voor de veiligheid in het bijzonder en het bedrijfsbeleid in het algemeen. Maar wat verstaan we onder onderhoud? Welke factoren geven de doorslag op het vlak van de veiligheid? Waar draait het allemaal om bij een beleid inzake veiligheid?

Eerst zien en dan beginnen

In 2003 was de Esso-raffinaderij in Antwerpen een veilige plaats. Zwaarste incidenten waren een lichte handkwetsuur van de poetsvrouw en een verstuikte voet van een bewakingsagent. Toch startte Esso in augustus 2002 met een nieuw veiligheidssysteem genaamd ‘Alert’. Het doel is nul ongevallen met doktersverzorging voor alle werknemers van Esso en van de onderaannemers. In zijn paper voor de postacademische opleiding veiligheidskunde niveau I legt Luc Smets zich vooral toe op één aspect van dat veiligheidssysteem: de startwerkanalyse bij een zogeheten ‘turnaround’.