Werken in besloten ruimten

Sensibiliseringsmateriaal: Werken in besloten ruimten

Sensibiliseringsmateriaal Prevent: Werken in besloten ruimten
Een van de belangrijkste gevaren tijdens werken in een besloten ruimte is een gevaarlijke atmosfeer die verstikking, intoxicatie, brand of explosie kan veroorzaken.