Landbouwwerk

Dronken seizoenarbeider verliest stuk van voet: werkgever vrijgesproken

Een West-Vlaamse werkgever is vrijgesproken na een ongeval waarbij een dronken seizoenarbeider een stuk van zijn voet kwijtspeelde. Wel kreeg hij een boete voor sociale inbreuken.

België in laatste rechte lijn naar instemming met IAO-Verdrag nr. 184

14 jaar na de verschijning van Verdrag nummer 184 van de Internationale Arbeidsorganisatie is ons land eindelijk klaar om in te stemmen met het verdrag dat de basisprincipes bevat rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de landbouw. 

Aantal dodelijke arbeidsongevallen in Vlaamse land- en tuinbouwsector daalt

Vorig jaar kwamen 16 mensen om het leven tijdens werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers van Preventagri, de arbeidspreventiecel voor land- en tuinbouw van het ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek). De cijfers tonen een daling ten opzichte van 2012 (21 doden) en 2011 (22 doden). Het aantal niet-dodelijke ongevallen in 2013 wordt geschat op 5.000.

Groene toekomst brengt nieuwe risico's

De CO2-uitstoot moet verminderen, afval moet worden gerecycleerd, de energie-efficiëntie moet beter en er moet meer duurzame energie geproduceerd worden. Om hiertoe te komen, zullen nieuwe technologieën en productieprocessen ontwikkeld worden en dus ook nieuwe jobs. Deze ‘groene banen’ zullen echter ook nieuwe risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers met zich meebrengen. Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ging na wat de mogelijke gevolgen zijn van de groene economie voor het welzijn van de Europese werknemers.

Vaccinatie tegen tetanus: voor wie en hoe?

Tetanus is een ernstige ziekte die een dodelijke afloop kan hebben. Voor bepaalde categorieën werknemers die een risico lopen op besmetting is vaccinatie tegen tetanus verplicht.