Vracht

Telenet werkt aan veilig en ergonomisch ingerichte bedrijfsvoertuigen

Telecommunicatiebedrijf Telenet wil haar field technici veilige en ergonomische voertuigen aanbieden. Dit komt immers niet alleen het welzijn van de werknemers tegemoet maar ook de productiviteit ten goede. Een deel van het beleid rond verkeersveiligheid werd met behulp van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Securex uitgewerkt.

Ladingzekerheid: Versnelling van lading op de laadvloer

Met het verschijnen van het nieuwe Koninklijk Besluit (1) heeft de transportsector duidelijkere regels voor ladingzekerheid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de vervoerder, maar ook voor de belader, de afzender en de voertuigconstructeur. In dit nummer gaat ingenieur-licentiaat Willy van Praet verder in op de verschillende aspecten van ladingzekerheid.

Meer duidelijkheid over ladingzekerheid

Het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende ladingzekerheid verduidelijkt een materie waarvoor er tot voor kort enkel vage, algemene regels waren. Die verduidelijking heeft gevolgen voor de vervoerder, maar ook voor de verlader, de afzender en zelfs de voertuigconstructeur.

Wetgeving brengt duidelijkheid over ladingzekerheid

Ladingzekerheid staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Dat heeft alles te maken met het verschijnen van een nieuw Koninklijk Besluit. Vroeger waren er enkel vage, algemene regels. Het KB geeft duidelijker regels. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de vervoerder, maar ook voor de belader, de afzender en zelfs de voertuigconstructeur. In dit en volgende nummers gaat ing.-lic Willy van Praet in op de verschillende aspecten van ladingzekerheid.

Europese inslag voor het KB Ladingzekering

‘Verlies van lading ergens op de openbare weg’, het is een vaak te horen boodschap tijdens de verkeersflashes op de radio. En deze stroom van meldingen van ladingverlies is slechts het topje van de ijsberg. Verlies van lading houdt heel wat ellende ter plaatse in, voor verschillende partijen. De gevolgen zijn velerlei: beschadigde lading, een verkeersongeval ten gevolge van het aanrijden van de lading, tijdverlies bij alle weggebruikers die door het ladingverlies in de verkeersfile staan. De wetgever wil ook iets aan deze problematiek doen en heeft een KB uitgevaardigd met verwijzing naar een Europese richtlijn waarin bepalingen voor ladingzekering vastgelegd worden. In dit artikel wordt de achtergrond en de Europese context geschetst. In een volgend artikel komen we terug op de technische achtergrond van ladingzekering en juridische betrokkenheid van de belader.