Vliegtuig

Onderzoek naar giftige dampen in vliegtuigen

Voor het eerst doet een Belg onderzoek naar de gezondheidsimpact van giftige dampen in vliegtuigen. Voor dit onderzoek worden (ex-)piloten en (voormalig) cabinepersoneel aan een uitgebreid hersenonderzoek onderworpen.

Oorzaken van vliegtuigcrashes

De website nl.express.live ging op zoek naar de oorzaken van vliegtuigcrashes. De site refereert aan het boek Outliers (2011) waarin auteur Malcolm Gladwell spreekt over de meest voorkomende oorzaken van vliegtuigrampen. Volgens hem zijn vliegtuigongevallen veelal het gevolg van de opeenstapeling van kleine foutjes en van een gebrek aan communicatie en coördinatie tussen de twee piloten.

Het leger wapent zich tegen doofheid

Defensie voert sinds enkele jaren een preventiebeleid inzake beroepsdoofheid. Er werden verschillende onderzoeken verricht en nieuwe gehoorbeschermingssystemen ingevoerd. Dit leidde tot internationale erkenning, waarbij een van de projecten bekroond werd door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. PreventFocus maakte een stand van zaken op, samen met het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming van het militair personeel van Defensie, kolonel ingenieur Jean-Marc Vanbockstaele.