Herstelling en onderhoud van voertuigen

Vervoer: Onderhoud van een voertuig

In het kader van de Europese campagne 2010-2011 over Veilig onderhoud heeft het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit nummer gaat het over de risico’s bij het onderhoud van een voertuig.

Arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven

Wat zijn de vaakst voorkomende arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven? Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft daarover statistieken voorgesteld. 

Beroepsziekten in de garage- en carrosseriesector

Werknemers in carrosseriebedrijven en garages worden aan heel wat risico’s blootgesteld. De jaarverslagen van het Fonds voor de Beroepsziekten schetsen een beeld de aard van de beroepsziekten in deze sector en de tendensen. 

Inspectiecampagnes in de garage- en carrosseriesector

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de voorbije twee jaar inspecties gehouden bij garages en carrosseriebedrijven. Tussen november 2009 en januari 2010 werden 225 inspectiebezoeken afgelegd bij garages en tussen september en november 2010 bezochten de inspecteurs 197 bedrijven met carrosserieactiviteiten.

Elektrische auto's: en wat met veiligheid?

Opvallend is dat de elektrische auto meer en meer succes heeft. En dat is zeker een goede zaak voor het milieu. Maar wat met de veiligheidsaspecten? Welke impact heeft dit op de veiligheid en gezondheid van de werknemers?