Verkeersveiligheid

SHAPES: met de fiets naar het werk

Gedurende vier jaar heeft de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) samen met onderzoekers van de VUB en de UCL naar de voor- en nadelen van het gebruik van de fiets onderzocht. De studie kreeg de naam SHAPES mee. De onderzoekers keken onder andere naar het risico en de gevolgen van ongevallen en de gezondheidseffecten van fietsen tussen het gemotoriseerd verkeer. Ongeveer 1.700 fietsers werkten aan het onderzoek mee.

Initiatieven bij TTS

TTS België NV is een transportbedrijf gespecialiseerd in weg- en multimodaal vervoer. Preventie is hier sinds lang een essentieel onderdeel van het algemeen beleid. Zo zijn er heel wat initiatieven gericht op een verbetering van de veiligheid. Wij spraken met Paul Tatullo, preventieadviseur bij TTS.

Telenet werkt aan veilig en ergonomisch ingerichte bedrijfsvoertuigen

Telecommunicatiebedrijf Telenet wil haar field technici veilige en ergonomische voertuigen aanbieden. Dit komt immers niet alleen het welzijn van de werknemers tegemoet maar ook de productiviteit ten goede. Een deel van het beleid rond verkeersveiligheid werd met behulp van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Securex uitgewerkt.

Technologie in dienst van de verkeersveiligheid

Sinds verscheidene jaren worden de prestaties van voertuigen steeds beter dankzij de nieuwe technologieën. De Europese Unie wil deze vooruitgang benutten om het aantal verkeersongevallen en de daarmee gepaard gaande menselijke en financiële kosten terug te dringen. In het kader van het project PRAISE publiceerde de European Transport Safety Council (ETSC) een lijst van de beschikbare instrumenten en hun functies.

RoadSafetyAtWork Verkeersveiligheid: een rendabele investering voor bedrijven!

Bijna de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen bestaat uit verkeersongevallen. Het wordt dan ook steeds moeilijker voor de bedrijfswereld om de negatieve gevolgen gerelateerd aan verkeersrisico’s te negeren. Delphine Brognez, Project Manager RoadSafetyAtWork- Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

KB voert nieuwe regels in voor ‘opspatafschermingssystemen’

Op 9 mei verscheen in het Staatsblad het KB van 28 april 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit KB bevat nieuwe regels voor de opspatafschermingssystemen van vrachtwagens en hun aanhangwagens.

"PRAISE": Minimising In-Vehicle Distraction

De European Transport Safety Council heeft in 2009 het project PRAISE opgestart (Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees). Met dit project wou men de verkeersveiligheid van professionele chauffeurs verhogen. PRAISE ontleedt de verschillende mechanismen die leiden tot afleiding achter het stuur.

Medische geschiktheidsnormen voor hartpatiënten versoepeld

Het KB van 2 maart 2011 tot wijziging van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (BS 8 maart 2011) maakt het voor hartpatiënten gemakkelijker om opnieuw rijgeschikt te worden.

Veroordeling tot rijden met een alcoholslot: hoe werkt het systeem?

Het alcoholslot, ook wel “alcolock” genoemd, is een systeem waarmee een auto alleen kan gestart worden nadat de bestuurder een alcoholtest heeft afgelegd. De plaatsing van een alcoholslot kan vanaf 1 oktober 2010 worden opgelegd als alternatief voor of aanvulling op de intrekking van het rijbewijs. Hoe verloopt dit in de praktijk? En wat zijn de gevolgen voor beroepschauffeurs?

Instructiefiche - Veilige stadfiets

Wie fietst op de openbare weg moet sowieso de verkeersregels kennen en zich daaraan houden. In de stad is het door het drukke verkeer en de vele kruispunten extra oppassen geblazen. Bijgaande instructiefiche geeft een overzicht van de vereiste voor een fiets in de stad.