Verkeersveiligheid

Europees Wake-Up Bus project schudt chauffeurs wakker

De European Sleep Research Society (ESRS) organiseert samen met verschillende nationale slaapverenigingen het Wake-Up Bus project. De bedoeling is om het bewustzijn voor slaperigheid als een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen bij het grote publiek aan te wakkeren.

Preventie van verkeersongevallen bij werkgebonden verplaatsingen

Uit de cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt dat bijna de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen in België gebeuren tijdens werkgebonden verplaatsingen. Die ongevallen veroorzaken veel menselijk leed en hebben bovendien ook grote financiële gevolgen voor onze ondernemingen. Om zulke ongevallen te voorkomen, lanceert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) een campagne gericht naar de bedrijven.

Signalisatie van werken en verkeersbelemmeringen

Elke week gebeurt wel ergens een ongeval ter hoogte van wegenwerken. Hierbij worden regelmatig ook wegenwerkers gewond of gedood. Soms had een automobilist de signalisatie niet op tijd opgemerkt. Soms was de signalisatie niet afdoende. Feit is dat signalisatie bij wegenwerken erg belangrijk is en strikt moet nageleefd worden.

Word eco-chauffeur

De aardolieprijzen swingen de pan uit en de benzineprijzen wegen zwaar op het gezinsbudget. Geen wonder dat steeds meer automobilisten ecologischer gaan rijden. Behalve dat daardoor de benzinefactuur wat verteerbaarder wordt, leidt dit ook tot een veiliger verkeersgedrag en minder ongevallen.

Medische minimumnormen voor besturen van voertuigen versoepeld

Vanaf 15 september 2010 worden de regels voor het verkrijgen van een rijbewijs voor personen met epilepsie, diabetes en visuele stoornissen aangepast. Dat was nodig om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met twee Europese richtlijnen.

Met een landbouwvoertuig op weg

In het kader van de Europese campagne 2010-2011 over Veilig onderhoud heeft het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk op haar website enkele voorbeelden gegeven van gevaarlijke situaties. In dit nummer gaat het over het rijden met een slecht onderhouden landbouwvoertuig.

Rapport over vermoeidheid bij vrachtwagenchauffeurs

Zopas heeft de European Transport Safety Council (ETSC) in het kader van het PRAISE projet een nieuw rapport gepubliceerd. Het PRAISE-project van de ETSC wil goede praktijken verspreiden onder de werkgevers om zo veiligere verkeersomstandigheden te creëren voor de werknemers. In het zevende PRAISE-rapport worden maatregelen voorgesteld om vermoeidheid bij vermoeidheid bij vrachtwagenbestuurders aan te pakken. Vermoeidheid is een van de belangrijkste risico’s voor deze groep. 

Oorzaken van ongevallen met vrachtwagens en bussen

Het Belgian Accident Research Team (BART) heeft diepteonderzoek gedaan naar de oorzaken van ongevallen met vrachtwagen en bussen. Onaangepaste en/of overdreven snelheid, onvoldoende afstand houden, afleiding en vermoeidheid blijken de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Daarnaast spelen ook voertuigtechnische aspecten, zoals de dode hoek, vaak een rol bij zware ongevallen.

 

Afleiding in het verkeer verminderen

Verstrooide bestuurders spelen een belangrijke rol in 20 tot 30% van alle wegongevallen. Dat blijkt uit een rapport van de European Transport Safety Council (ETSC). Het rapport verzamelde gegevens van verschillende studies rond het gebruik van mobiele telefoons en andere mobiele apparaten tijdens het rijden en geeft enkele aanbevelingen aan bedrijven en Europese beleidsmakers om het gebruik van zulke apparatuur in de wagen aan banden te leggen.

SHAPES: met de fiets naar het werk

Gedurende vier jaar heeft de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) samen met onderzoekers van de VUB en de UCL naar de voor- en nadelen van het gebruik van de fiets onderzocht. De studie kreeg de naam SHAPES mee. De onderzoekers keken onder andere naar het risico en de gevolgen van ongevallen en de gezondheidseffecten van fietsen tussen het gemotoriseerd verkeer. Ongeveer 1.700 fietsers werkten aan het onderzoek mee.