Vervoer

Nieuw in ADR 2021: UN-nummer 3549 voor vast medisch afval van categorie A

Het afval dat de verzorging van patiënten die besmet zijn met categorie A-virussen met zich meebrengt, moet verpakt worden volgens zeer strenge voorwaarden om te vermijden dat mensen besmet geraken tijdens het transport of de verwerking ervan. Dit geldt ook voor categorie A-afval dat alleen besmettelijk is voor dieren.

Boetes voor ADR- en rij- en rusttijdinbreuken

De verkeersreglementering is deels geregionaliseerde materie. Dat maakt het niet altijd makkelijk om de hoogte van boetes terug te vinden. Dit artikel biedt een overzicht van de hoogte van de boetes voor ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) en rij- en rusttijdinbreuken in 2013 en in 2019.

Vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7

Het Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (BS van 30 oktober 2017) zet Europese bepalingen over dit onderwerp om en vervangt hoofdstuk VII van het ARBIS, het algemeen reglement op de bescherming tegen ioniserende stralingen.

Inventaris van de kostprijs woon-werkverkeer

België is één van de congestiegevoeligste landen van Europa, wat negatieve gevolgen heeft voor de burger, de economie en de maatschappij. Recent werd een inventaris opgesteld met informatie en cijfergegevens die beschikbaar zijn om de huidige kostprijs van het woon-werkverkeer in België te berekenen. Uit deze inventaris kwamen enkele interessante vaststellingen naar boven. 

Regels rijgeschiktheidsattest flink versoepeld

Rond het rijgeschiktheidsattest waren er heel wat onduidelijkheden. Ondertussen zijn de regels versoepeld. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.