Hoogwerker

PreventMemo - Hoogwerker huren

Hoogwerkers worden vaak gebruikt op bouwwerven of bij onderhoudswerken. Dikwijls worden de machines gehuurd. Maar wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid?

Een vrachtwagen botst met een hoogwerker

Bij een botsing van een vrachtwagen met een hoogwerker vielen op 10 december 2013 twee doden.

Arbeider raakt geklemd en sterft

Op 24 mei 2012 stierf een ketelmaker op het werk nadat hij klem was geraakt tussen een balk en het bedieningspaneel van de hoogwerker die hij bediende.

Twee arbeiders vallen uit een beschadigde hoogwerker

Op 30 maart 2012 vielen twee arbeiders van het Canadese bedrijf Revêtements van een hoogwerker terwijl ze een muurbekleding aan het aanbrengen waren aan een gebouw met een stalen constructie.

Instructiefiche: veilig werken met een hoogwerker met werkbak

Een hoogwerker is een machine die zeer nuttig kan zijn om bepaalde hoogten te bereiken. Maar wie in de werkbak staat, wordt blootgesteld aan verschillende risico’s. Lees hieronder wat je moet controleren vóór, tijdens en na het stijgen.

Hoogwerkers met werkbak: nuttig maar gevaarlijk

Hoogwerkers met een werkbak zijn in veel gevallen de veiligste oplossing om bestemmingen in de hoogte te bereiken. Dergelijke arbeidsmiddelen veroorzaken niet vaak ongevallen, maar wanneer ze zich voordoen, zijn ze bijzonder ernstig.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid bij huren van hoogwerker?

Hoogwerkers worden vaak gebruikt op bouwwerven of bij onderhoudswerken. Heel vaak worden de machines gehuurd. Maar wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid?

Verpletterd in hoogwerker: een analyse

Wanneer een werknemer verpletterd wordt of gevangen zit in een hoogwerker, kan dit zware gevolgen hebben. De Britse Health and Safety Executive (HSE) ging na wat de risicofactoren zijn van zulke ongevallen en doet enkele aanbevelingen om ze te voorkomen.

Werken op hoogte: een ongeval is genadeloos

Vallen vanop hoogte hoort bij de zwaarste arbeidsongevallen. 15% van de dodelijke arbeidsongevallen in 2011 waren te wijten aan het vallen vanop hoogte. Of je werkt met een ladder, hoogwerker of steiger, voorzichtigheid is altijd geboden. Leer de regels voor goed gebruik en pas ze altijd toe. Ze kunnen je leven redden.

Arbeidsongevallen met werkkooien: zeldzaam, maar ernstig

Het Fonds voor arbeidsongevallen gaf cijfers vrij over de ongevallen met arbeidsmiddelen bestemd voor het heffen van personen. Er werd specifiek aandacht besteed aan de ongevallen met werkkooien. Dit type ongeval is relatief zeldzaam maar de gevolgen ervan zijn meestal ernstig.