Pallet

Instructiefiche: hoe een pallet veilig behandelen?

Instructiefiche: hoe een pallet veilig behandelen?

Hoewel duizenden arbeiders er elke dag mee omgaan, blijven pallets gevaren opleveren. Voordat dat je ze manipuleert, moet je de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Bij het behandelen blijft altijd waakzaamheid geboden.

Magazijnen: welke risico’s bij rekken en pallets?

Magazijnen zijn vaak zeer drukke, soms donkere ruimtes met variabele temperaturen. Er heerst ook een hoog werktempo. Geen wonder dat er zich veel arbeidsongevallen voordoen. Wat zijn de risico's van rekken en pallets en welke preventiemaatregelen kan men nemen?

Ergonomische tip: Een pallet rechtop zetten

Ergonomische tip