Transpalet

Dossier - Manuele transpalletten: handige hulpmiddelen

Manuele transpalletten (handpallettrucks) zijn ontworpen om te worden geduwd, getrokken en met de hand bestuurd. Ze hebben geen motor en worden frequent gebruikt in talrijke bedrijven. Toch leiden ze tot heel wat ongevallen, met verwondingen aan benen en enkels en geplette of geklemde voeten als gevolg.

Gemotoriseerde transportwagen: bescherming tegen voetkwetsuren

In veel bedrijven wordt dagelijks gewerkt met gemotoriseerde transportwagens bediend door een meelopende bestuurder. Er doen zich echter regelmatig ongevallen voor tijdens manoeuvres met deze zware transportwerktuigen. In de meeste gevallen gaat het om voetkwetsuren. In Duitsland werd een nieuwe veiligheidsvoorziening ontwikkeld door een leverancier van gemotoriseerde transportwagens. Als deze haar effect in de praktijk bewijst, verwacht men dat ze in de Europese en internationale normen ter zake zal worden opgenomen.

Instructiefiche - Manuele transpallet

In een magazijn is een ongeval snel gebeurd. Om lasten te verplaatsen in een magazijn gebruik je best een transpallet of een heftruck. Maar ook al is het de meest ergonomische manier om goederen te verplaatsen, toch bestaan er ook risico’s. Deze fiche toont aan hoe je een transpallet moet gebruiken voor, tijdens en na het verplaatsen van lasten.