Manuele goederenbehandeling

preventMemo - Manueel hanteren van lasten

preventMemo - Manueel hanteren van lasten

Op het werk zijn er heel wat taken waarbij lasten manueel behandeld worden. Het tillen en verplaatsen van lasten, zeker als het gepaard gaat met grotere gewichten of repetitieve bewegingen, houdt risico’s in op musculoskeletale aandoeningen.

Manueel hanteren van lasten voorkomen of beperken

Het manueel hanteren van lasten is in sommige sectoren onvermijdelijk. Toch moet een werkgever er alles aan doen om de risico’s dat dit met zich meebrengt uit te schakelen of tot een minimum te herleiden. Het volgende stappenplan helpt je een eind op weg.

Tool manueel hanteren van lasten op maat van beschutte werkplaatsen

De Brusselse federatie van beschutte werkplaatsen FEBRAP maakte een tool over het correct hanteren van lasten voor en door de werknemers van de beschutte werkplaatsen. De tool ‘Postures’ (houdingen in het Nederlands) is een video met een pedagogisch boekje over de juiste houdingen bij het dragen van lasten.

Letsels als gevolg van manueel hanteren, ook op kantoor

Je zou het niet meteen denken, maar ook kantoorwerk houdt risico’s in. Zo zijn er heel wat situaties waarbij lasten manueel behandeld worden. Bij welke situaties moet je waakzaam zijn? Hoe kan je ongevallen voorkomen?

De juiste kar voor elke taak

In een kantooromgeving kan voor het verplaatsen van lasten best een transportmiddel gebruikt worden. Hoewel dit het risico op letsels door het manueel hanteren van lasten al flink vermindert, is het rijden met een kar ook niet altijd zonder gevaren.

Manueel hanteren van lasten op kantoor: risico's en preventiemaatregelen

Ook in een kantooromgeving worden geregeld lasten getild. Wanneer dit op een verkeerde manier gebeurt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de rug en ledematen. Kantoorwerkers informeren over de risico’s en preventieve maatregelen nemen, kan het aantal arbeidsongevallen dat jaarlijks opgetekend wordt als gevolg van het manueel hanteren van lasten drastisch verminderen.

Instructiefiche - Tillen van een doos

Bij het laden en lossen is het bijzonder belangrijk om op een veilige manier lasten op te tillen en te verplaatsen.

Trek niet wat je kan duwen

Wanneer je een voorwerp wil verplaatsen, is het best om te duwen en niet te trekken. Wanneer je trekt, worden je rugspieren zwaarder belast, terwijl je bij het duwen meer de beenspieren aanspreekt.

Ergonomische tip: Een pallet rechtop zetten

Ergonomische tip

 

Europese inspectiefocus op manueel hanteren van lasten

Manueel hanteren van lasten komt in nogal wat beroepstakken voor. Het tillen, duwen, trekken of dragen van een last brengt risico’s voor de rug met zich mee. De Europese Unie, en in het bijzonder de Arbeidsinspectie van elke lidstaat, richt de aandacht op deze problematiek. Bovendien sluit het thema perfect aan bij de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk over MSA (musculoskeletale aandoeningen).