Reiniging

Droogreiniging en natreiniging: chemisch risico en brand-/explosierisico

Bij droogreiniging wordt textiel gereinigd met behulp van solventen. Natreiniging, ook wel wet cleaninggenoemd, is een recenter procedé, ingevoerd naar aanleiding van de vervanging van perchloorethyleen. Deze activiteiten brengen nog steeds risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Het Franse Institut National de Recherche et de Sécurité(INRS) gaat dieper in op het chemische risico en het brand-/explosierisico, alsook op de preventiemaatregelen.

Preventie van verwondingen veroorzaakt door het gebruik van een hogedrukreiniger

Water onder hoge druk kan een projectiel vormen dat even gevaarlijk is als een kogel en kan ernstige verwondingen veroorzaken. Net nadat een ongeval met een hogedrukreiniger is gebeurd, zijn dergelijke letsels meestal noch spectaculair noch pijnlijk, maar ze moeten met spoed worden verzorgd om ernstige gevolgen te vermijden. Hogedrukreinigers worden tegenwoordig in de meest uiteenlopende sectoren gebruikt. Welke maatregelen dient men te treffen om dergelijke letsels te voorkomen?

Meer hygiëne voor minder infectieziekten op de werkvloer

Infectieziekten worden niet enkel door contacten tussen mensen overgebracht, maar ook via oppervlakken die niet voldoende gereinigd zijn. Dat is volgens het Nederlandse Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA) een reden om hieraan, in het kader van een infectieziektepreventie, voldoende aandacht te besteden bij het schoonmaken.

Instructiefiche: werken met gevaarlijke schoonmaakproducten

gevaarlijke schoonmaakproducten

Poetsvrouwen worden dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die zich in de schoonmaakproducten kunnen bevinden. Het is belangrijk hier heel voorzichtig mee om te springen. Enkele tips.

Welzijn op het werk in de schoonmaaksector

De schoonmaaksector is een sector in opmars. Steeds meer bedrijven besteden het schoonmaakwerk uit aan gespecialiseerde bedrijven. Ondanks de groei, wordt de sector echter nog steeds gedomineerd door kleine bedrijfjes met minder dan 10 werknemers. Een studie van het Europees Agentschap neemt hun arbeidsomstandigheden onder de loep. Conclusie: er is nog veel werk aan de winkel.

Wie garandeert de veiligheid van werknemers met dienstencheques?

Sinds de inwerkingtreding van het systeem van de dienstencheques kunnen veel mensen volledig legaal als thuishulp werken. Deze werknemers zijn in dienst van een erkend bedrijf en werken doorgaans in de woning van de gebruiker. Maar hoe staat het met hun veiligheid? Wie is verantwoordelijk voor de verplichtingen inzake welzijn op het werk? Hoe verloopt de bescherming van de werknemers in de praktijk?

Focus op veilig gedrag of Hoe een industrieel reinigingsbedrijf ongevallencijfers spectaculair deed dalen

Het bedrijf Peeters o.i.w. is er met de steun van verzekeraar AXA in geslaagd om het aantal ongevallen in het industrieel reinigingsbedrijf te doen dalen. De grootste uitdaging was het gedrag van de werknemers bij te sturen. De interne veiligheidscampagnes en –tools hebben hun effect niet gemist: Peeters haalde vorig jaar een frequentiegraad van 4,19 waar het sectorgemiddelde in 2008 nog 35,09 bedroeg.