Machine

Machines, CE-markering en onderhoud

Een machine moet betrouwbaar zijn, zowel bij het in gebruik stellen als alle jaren nadien. Daarom is het heel belangrijk dat fabrikanten machines ontwerpen die veilig zijn én ook veilig te onderhouden zijn. Machines die de CE-markering dragen, zijn in principe veilig. Bij inspecties op de werkvloer worden echter vaak onregelmatigheden vastgesteld.
 

Geen interventies zonder vergrendeling!

Onderhoud van machines, installaties en andere apparatuur brengt de nodige risico's met zich mee. Het vergt extra preventiemaatregelen om veilig tewerk te gaan. 

Johnson & Johnson pakt omzeilen van vergrendelingen aan

Bij Johnson & Johnson was men zich er reeds geruime tijd van bewust dat het overbruggen van veiligheidsinrichtingen vaak een significante bijdrage had tot ongevallen met werkverlet waarbij machines betrokken waren. Daarom heeft het bedrijf sedert 2000 wereldwijd een combinatie van technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd: de zogeheten ‘7-Standards’, bestaande uit 5 technische en 2 organisatorische maatregelen. Het invoeren hiervan heeft over een periode van 6 jaar ervoor gezorgd dat de machinegerelateerde ongevallen met ongeveer 40% daalden.

Pesticiden ook opgenomen in machinerichtlijn

Sinds 2006 verstrengt Europa de regels rond het gebruik van pesticiden. Niet alleen wordt het gebruik van bepaalde, erg schadelijke pesticiden aan banden gelegd, ook de eisen voor de machines waarmee de pesticiden verspreid worden, worden strenger.

Machinerichtlijn of laagspanningsrichtlijn?

Vóór de publicatie van de herziene machinerichtlijn (2006/42/EG) was het soms moeilijk uit te maken of een elektrische machine nu onder de machinerichtlijn dan wel onder de laagspanningsrichtlijn viel. In artikel 1 van de nieuwe machinerichtlijn staat nu de lijst van elektrische en elektronische machines die ressorteren onder de laagspanningsrichtlijn (73/32/EEC). Over welke machines gaat het precies?