Laser

Lasers: anders dan gewoon maar licht

Laserlicht is een elektromagnetische golf die al dan niet zichtbaar is voor het menselijk oog. Het is in weinig opzichten vergelijkbaar met gewoon licht en brengt daarom een aantal specifieke risico’s met zich mee.

Reinigen met licht

Op het internet circuleren er al een tijdje filmpjes over reinigen met licht. Prevent ging zijn licht opsteken bij Netalux voor tekst en uitleg over deze behoorlijk nieuwe techniek.

Lasers: nieuwe grenswaarden en indelingen op komst?

Lasers zijn ingedeeld in klassen op basis van de norm IEC 60825. Deze norm is momenteel in herziening. De wijzigingen hebben echter tot gevolg dat de grenswaarden zoals naar voren geschoven in de Richtlijn kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG) niet (altijd) meer stroken met de laser-indelingen op basis van de norm.


 

Lasers: gebruik en preventie

Heel wat toestellen en processen maken gebruik van lasertechnologie. De technologie biedt verscheidene voordelen. Het gebruik van laser is geregeld door verschillende normen. Bovendien zijn specifieke preventiemaatregelen aangewezen.

Instructiefiche - Laserstralen

Lasers zijn terug te vinden in talrijke sectoren: in de gezondheidszorg en de ziekenhuizen, maar ook in de industrie, kunst en entertainment, onderwijs en defensie. Hoe wijdverspreid hun gebruik inmiddels ook is, ze zijn niet zonder risico’s voor de gezondheid. Deze instructiefiche geeft een overzicht van de risico’s in functie van de klasse van de laser.

Deeltjesuitstoot van printers onder de loep

In moderne kantooromgevingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van printers. Vaak bevinden die zich op de werkvloer tussen de werknemers. Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat laserprinters ultrafijne partikels kunnen uitstoten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) onderzocht de omvang van deze blootstelling met enkele experimenten.