Bouwterrein

Bouwplaatsen kleiner dan 500 m²: veranderingen

Het koninklijk besluit van 22 maart 2006 (BS 12 april 2006) wijzigt en verduidelijkt het KB van 25 januari 2001 over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De wijzigingen hebben te maken met het postinterventiedossier en met de aanstelling en certificatie van de coördinatoren voor de bouwplaatsen kleiner dan 500 m².

Wijzigingen KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Op 12 april 2006 verscheen in het Belgische Staatsblad het KB van 22 maart 2006 dat wijzigingen doorvoert aan het KB betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (25 januari 2001).
: Bouw

Arbeidsongevallen en tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Een recent KB heeft wijzigingen aangebracht aan een aantal specifieke bepalingen over de aangifte van arbeidsongevallen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Over welke wijzigingen gaat het?

Een nieuw KB over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Het KB van 19 januari 2005 tot wijziging van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 27 januari 2005) voert geen drastische veranderingen door in de bestaande wetgeving. Het basisprincipe blijft hetzelfde: coördinatie is noodzakelijk van zodra minstens twee aannemers op een werf tussenkomen. Maar wat verandert er dan eigenlijk?