Industriegebouw

KB basisnormen: de voorschriften van bijlage 6 (derde deel)

Het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, verscheen in het Staatsblad van 15 juli 2009. Hier komen de voorschriften inzake de evacuatie van de gebruikers en de veiligheid van de hulpploegen aan bod.

KB Basisnormen: de voorschriften van bijlage 6 (tweede deel)

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, verscheen op 15 juli 2009 in het Belgisch Staatsblad. De bepalingen van dit KB zijn van toepassing op nieuwe industriegebouwen. Op deze pagina gaat het over de actieve brandbeveiliging en de afstand tussen de gebouwen.

KB basisnormen: de voorschriften van bijlage 6 (eerste deel)

Het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, verscheen in het Staatsblad van 15 juli 2009. De bepalingen van dit KB zijn van toepassing op nieuwe industriegebouwen.

Bijlage 6 in de laatste rechte lijn

Het is lang wachten geweest maar nu is het zover: Bijlage 6 voor nieuwe industriegebouwen en opslagplaatsen bij het KB Basisnormen Brand zit in de laatste rechte lijn naar publicatie in het Belgisch Staatsblad. De tekst is dus officieel nog niet van kracht, maar een goedkeuring door de Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing en door de Ministerraad zijn alvast grote stappen voorwaarts. Waarover gaat het?