Lasrook

Risico's van lasrook

Bij laswerkzaamheden kunnen werknemers blootgesteld worden aan lasrook. De gezondheidseffecten van lasrook hangen af van factoren zoals de samenstelling van de lasrook en de duur van de blootstelling. Sommige bestanddelen van lasrook zijn ingedeeld als kankerverwekkend. 

Parameters voor elektrisch booglassen en rookconcentraties

Een team onderzoekers van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST – Canada) deed onderzoek naar de rook die ontstaat tijdens het elektrisch booglassen. De samenstelling van deze potentieel giftige rook is afhankelijk van verschillende parameters: gebruikte methode, laspositie, soort te lassen stukken, …

Pneumokokkenvaccinatie en lassers: Als de rook om je hoofd is verdwenen

Studies uit Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden tonen aan dat een ontsteking van een longkwab veroorzaakt door de pneumokok, een beroepsziekte is bij lassers. De vraag is dan ook of lassers gevaccineerd kunnen of moeten worden met het beschikbare pneumokkenvaccin. Dit artikel onderzoekt of er een indicatie is om een pneumokokkenvaccinatie aan te bevelen voor de beroepen die blootgesteld worden aan las- en metaalrook.

Lassen van metalen: bewezen risico op kanker

In monografie (nr. 118) classificeert het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek lasrook en uv-stralen afkomstig van lasoperaties als bewezen kankerverwekkende stoffen voor de mens (categorie 1). Lasrook stond sinds 1989 op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen (categorie 2B).

Risico's bij laswerkzaamheden

Bij het lassen verbindt men materialen met elkaar door ze in een vloeibare of deegachtige toestand te brengen met behulp van warmte en/of druk. Daarbij worden temperaturen bereikt tot maar liefst 1500°C of meer. De lasser wordt tijdens laswerkzaamheden blootgesteld aan een aantal risico’s.