Solvent

Ziekte van Parkinson en oplosmiddelen: het vraagteken blijft

De ziekte van Parkinson heeft complexe oorzaken die zowel met genetische als milieufactoren verband houden. Het staat vast dat blootstelling aan pesticiden het risico om de ziekte te krijgen vergroot, maar ook andere substanties, zoals metalen of oplosmiddelen, kunnen een rol spelen bijde ontwikkeling van parkinson. Men is echter behoorlijk terughoudend om parkinson te erkennen als beroepsziekte.

Bacteriële en enzymatische ontvetters en reinigingsmiddelen: wat zijn de risico's?

Preparaten op basis van bacteriën en enzymen kunnen beschouwd worden als vervanging van traditionele ontvetters en reinigingsmiddelen op basis van solventen of oppervlakteactieve stoffen. Dat blijkt uit een Canadees rapport van juli 2014 dat een synthese maakt van de beschikbare kennis over de risico’s verbonden aan bacteriële en enzymatische ontvetters.

Verfspuiten: gezondheidsgevaren en risico’s

Verfspuiten is een techniek die in heel veel bedrijven toegepast wordt om goederen van een likje verf te voorzien. Er bestaan verschillende verfspuittechnieken die elk hun eigen risico’s hebben. Hieronder een overzicht van de grootste gezondheidsrisico’s waarmee werknemers worden geconfronteerd in verfspuiterijen en enkele mogelijke preventiemaatregelen.

Bewusteloos door reinigen met een oplosmiddel

Bewusteloos door gebruik van soventen

Europese richtlijn inzake solventemissies: praktische opties

Op 31 oktober 2007 wordt de Europese richtlijn 1999/13/EG inzake vluchtige organische stoffen (VOS II) volledig van kracht. De richtlijn stelt grenzen aan de emissies van oplosmiddelen, maar schrijft de methode voor emissiebeperking niet dwingend voor. Gebruikers mogen dus zelf de beste methode kiezen. Maar hoe begin je daaraan? Een aantal praktische opties.