Pesticide

Frankrijk: erkenning van prostaatkanker veroorzaakt door pesticiden

Prostaatkanker die verband houdt met het gebruik van pesticiden, was al erkend als beroepsziekte voor het landbouwstelsel, maar wordt voortaan ook erkend voor het algemene stelsel van de sociale zekerheid. De lijst van werkzaamheden is echter beperkend, waardoor heel wat blootgestelde werknemers zijn uitgesloten.

Frankrijk: nieuwe studie over de gevolgen van pesticiden voor de gezondheid

Het Franse Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), dat in 2013 een eerste collectief onderzoek over het verband tussen pesticiden en gezondheid publiceerde, heeft deze gegevens bijgewerkt en een nieuw rapport voorgesteld (2021) op basis van meer dan 5.300 internationale wetenschappelijke documenten. Dit zijn de conclusies.

Pesticidevrij beheer van (openbare) ruimten. Wat zijn de risico’s van de nieuwe methoden?

In de Vlaamse openbare ruimte is het al verboden, maar ook in Brussel en Wallonië moet het gebruik van pesticiden worden beperkt. Welke nieuwe technieken zijn het efficiëntst voor het bestrijden van onkruid? En wat zijn de gevolgen voor het welzijn van de werknemers die met deze nieuwe methodes aan de slag moeten? PreventFocus sprak met de dienst groenbeheer van de stad Leuven.

Tegenstrijdige meningen over glyfosaat

Glyfosaat, het basisbestanddeel van de onkruidbestrijder RoundUp, verdeelt de meningen. Nadat het International Agency for Research on Cancer (IARC) de onkruidbestrijder begin dit jaar als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ bestempelde, volgt nu een advies waarin het Europese Voedselagentschap concludeert dat het bestrijdingsmiddel waarschijnlijk niet kankerverwekkend is. 

Frankrijk erkent non-hodgkinlymfoon als beroepsziekte

Non-hodgkinlymfoon is in Frankrijk erkend als beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan bepaalde pesticiden.

Teken weren als bescherming tegen de ziekte van Lyme

De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) wil werk maken van een norm voor tekenwerende werkkledij. De teek rukt immers op in Europa waardoor het risico op de ziekte van Lyme bij werknemers die in de natuur werken, toeneemt. Er is al tekenwerende kledij – made in Belgium – op de markt. Deze vindt mondjesmaat haar weg naar de werkvloer. Organisaties als het Agentschap voor Natuur en Bos raden hun werknemers vooral aan om blote lichaamsdelen goed te bedekken en teken zo snel mogelijk te verwijderen.

Meer kans op ALS na gebruik bestrijdingsmiddelen?

Verschillende studies naar de neurodegeneratieve aandoening amyotrofische lateraalsclerose (ALS) lijken te suggereren dat mensen die beroepsmatig blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen een verhoogd risico lopen op de ziekte.

Duurzamer en veiliger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

De maatregelen om werknemers te beschermen bij het gebruik van pesticiden zijn ingeschreven in een KB uit 2013 over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het besluit maakt een duidelijk onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel gebruik. 

Pesticiden ook opgenomen in machinerichtlijn

Sinds 2006 verstrengt Europa de regels rond het gebruik van pesticiden. Niet alleen wordt het gebruik van bepaalde, erg schadelijke pesticiden aan banden gelegd, ook de eisen voor de machines waarmee de pesticiden verspreid worden, worden strenger.