Stof

Deeltjesuitstoot van printers onder de loep

In moderne kantooromgevingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van printers. Vaak bevinden die zich op de werkvloer tussen de werknemers. Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat laserprinters ultrafijne partikels kunnen uitstoten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) onderzocht de omvang van deze blootstelling met enkele experimenten.

Fijn stof tot nadenken

Fijn stof haalt de laatste tijd steeds meer de pers. Maar wat moeten we ons voorstellen bij fijn stof? Wat zijn de bronnen en oorzaken? Hoe gevaarlijk is het voor de volksgezondheid? En in welke wetgeving wordt de fijnstofproblematiek geregeld?

Risico's in miniatuurverpakking

De laatste jaren is de nanotechnologie aan een ware opmars bezig. De techniek die minuscule deeltjes gebruikt voor toepassingen allerhande, is in volle ontwikkeling én betekent big business. Maar over de gezondheidsrisico’s is nog bitter weinig geweten. Een en ander wordt duidelijk uit het vierde Nanoforum-rapport ‘Benefits, risks, ethical, legal and social aspects of nanotechnology’ van juni 2004. Nanoforum is een thematisch netwerk dat door de Europese Commissie gesponsord wordt.