Stof

Ultrafijn stof rond luchthavens: gezondheidseffecten en studies

In 2019 verscheen een studie van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) over de monitoring van de concentratie ultrafijn stof (UFP) in de omgeving van Brussels Airport. Dit artikel biedt een kort overzicht van de effecten van ultrafijne partikels op de gezondheid, en maakt een vergelijking tussen de VITO-studie en gelijkaardige studies over UFP in en rondom luchthavens in het buitenland.

Stof op de werkplaats: waarschuwingen van Napo

De film ‘Napo in... een stoffige werkplaats’ toont hoe belangrijk het is blootstelling aan stof doeltreffend tegen te gaan om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Luchtkwaliteit in Franse scholen

In juni 2018 werden de eerste resultaten voorgesteld van de nationale campagne die tussen 2013 en 2017 in 301 Franse kleuter- en basisscholen werd gevoerd. Hierbij hield men rekening met de luchtkwaliteit, de vervuiling van het stof op de grond en de aanwezigheid van lood in verf. Uit deze resultaten blijkt dat de luchtkwaliteit in de Franse scholen over het algemeen voldoende is.

3D-printen: revolutionair, maar is het ook veilig?

3D-printen is een revolutionaire productietechniek, waarvan de mogelijkheden onbegrensd lijken. In de afgelopen maanden is deze techniek ook toegankelijk geworden voor het grote publiek. In de handel zijn sinds kort 3D-printers verkrijgbaar die op een gewone PC kunnen aangesloten worden en waarmee iedereen aan de slag kan. Terwijl de techniek voor iedereen bereikbaar is, hinken de regelgeving en de kennis van de mogelijke risico’s nog mijlenver achterop.

Graanstof: Nederland stelt nieuwe grenswaarde voor

De Nederlandse Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert om voor graanstof 1,5 mg/m3 als grenswaarde te hanteren. Graanstof kan problemen aan de longen en luchtwegen veroorzaken, maar ook aan huid en slijmvliezen.

Veilig werken met nanodeeltjes

Het gebruik van synthetische nanomaterialen gaat in stijgende lijn. Er is echter nog veel onzekerheid over potentiële gezondheidsrisico’s van nanotechnologie. Nochtans worden werknemers mogelijk al blootgesteld aan nanodeeltjes. De Vlaamse onderzoeksorganisatie, VITO, heeft daarom een beleid ontwikkeld voor veilig werken met nanodeeltjes.
 

Nanomaterialen: klein maar niet ongevaarlijk

Nanomaterialen worden beschouwd als de technologische revolutie van de 21e eeuw. Deze technologie is in volle expansie. Gezien de nog relatief beperkte kennis roept de invloed van deze technologie op onze gezondheid wel heel wat vragen op. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we ons ertegen beschermen? Operatie Veiligheid bekijkt de stand van zaken.

Eindelijk een definitie voor nanomaterialen

Op 18 oktober heeft de Europese Commissie een definitie voor nanomaterialen uitgevaardigd. Daarmee komt een eind aan een jarenlang debat waarbij alle belanghebbenden hun slag trachtten thuis te halen.

Deeltjesuitstoot van printers onder de loep

In moderne kantooromgevingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van printers. Vaak bevinden die zich op de werkvloer tussen de werknemers. Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat laserprinters ultrafijne partikels kunnen uitstoten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) onderzocht de omvang van deze blootstelling met enkele experimenten.

Fijn stof tot nadenken

Fijn stof haalt de laatste tijd steeds meer de pers. Maar wat moeten we ons voorstellen bij fijn stof? Wat zijn de bronnen en oorzaken? Hoe gevaarlijk is het voor de volksgezondheid? En in welke wetgeving wordt de fijnstofproblematiek geregeld?