Stof

Deense arbeidsinspectie gaat de strijd aan met stof op bouwwerven

Stof op bouwwerven is gevaarlijk voor de gezondheid wanneer het in de longen terechtkomt. Met een specifieke communicatie- en inspectiecampagne wil de Deense arbeidsinspectie dat probleem onder de aandacht brengen.

Rapport: beroepsmatige blootstelling aan inhaleerbaar en respirabel stof

Stof is aanwezig op vrijwel alle werkplekken. Overmatige blootstelling kan leiden tot ernstige aandoeningen van de ademhalingswegen. Daarom is het belangrijk dat werkplekken met een verhoogde blootstelling aan stof worden geïdentificeerd en dat passende maatregelen worden genomen om de werknemers te beschermen. Het IFA publiceerde een rapport dat hierbij kan helpen.

Ultrafijn stof rond luchthavens: gezondheidseffecten en studies

In 2019 verscheen een studie van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) over de monitoring van de concentratie ultrafijn stof (UFP) in de omgeving van Brussels Airport. Dit artikel biedt een kort overzicht van de effecten van ultrafijne partikels op de gezondheid, en maakt een vergelijking tussen de VITO-studie en gelijkaardige studies over UFP in en rondom luchthavens in het buitenland.

Stof op de werkplaats: waarschuwingen van Napo

De film ‘Napo in... een stoffige werkplaats’ toont hoe belangrijk het is blootstelling aan stof doeltreffend tegen te gaan om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Luchtkwaliteit in Franse scholen

In juni 2018 werden de eerste resultaten voorgesteld van de nationale campagne die tussen 2013 en 2017 in 301 Franse kleuter- en basisscholen werd gevoerd. Hierbij hield men rekening met de luchtkwaliteit, de vervuiling van het stof op de grond en de aanwezigheid van lood in verf. Uit deze resultaten blijkt dat de luchtkwaliteit in de Franse scholen over het algemeen voldoende is.

3D-printen: revolutionair, maar is het ook veilig?

3D-printen is een revolutionaire productietechniek, waarvan de mogelijkheden onbegrensd lijken. In de afgelopen maanden is deze techniek ook toegankelijk geworden voor het grote publiek. In de handel zijn sinds kort 3D-printers verkrijgbaar die op een gewone PC kunnen aangesloten worden en waarmee iedereen aan de slag kan. Terwijl de techniek voor iedereen bereikbaar is, hinken de regelgeving en de kennis van de mogelijke risico’s nog mijlenver achterop.

Graanstof: Nederland stelt nieuwe grenswaarde voor

De Nederlandse Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert om voor graanstof 1,5 mg/m3 als grenswaarde te hanteren. Graanstof kan problemen aan de longen en luchtwegen veroorzaken, maar ook aan huid en slijmvliezen.

Veilig werken met nanodeeltjes

Het gebruik van synthetische nanomaterialen gaat in stijgende lijn. Er is echter nog veel onzekerheid over potentiële gezondheidsrisico’s van nanotechnologie. Nochtans worden werknemers mogelijk al blootgesteld aan nanodeeltjes. De Vlaamse onderzoeksorganisatie, VITO, heeft daarom een beleid ontwikkeld voor veilig werken met nanodeeltjes.
 

Nanomaterialen: klein maar niet ongevaarlijk

Nanomaterialen worden beschouwd als de technologische revolutie van de 21e eeuw. Deze technologie is in volle expansie. Gezien de nog relatief beperkte kennis roept de invloed van deze technologie op onze gezondheid wel heel wat vragen op. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen we ons ertegen beschermen? Operatie Veiligheid bekijkt de stand van zaken.

Deeltjesuitstoot van printers onder de loep

In moderne kantooromgevingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van printers. Vaak bevinden die zich op de werkvloer tussen de werknemers. Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat laserprinters ultrafijne partikels kunnen uitstoten. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) onderzocht de omvang van deze blootstelling met enkele experimenten.