Financiële tussenkomst van de sectorfondsen

Indien uw bedrijf tot een van de onderstaande sectorfondsen behoort, kan u genieten van financiële steun voor een aantal van onze opleidingen en advisering.

Ook indien uw fonds niet op de onderstaande lijst voorkomt kan u alsnog de mogelijkheden voor ondersteuning nagaan.

Contacteer uw fonds:

 

 

Paritair comité

Sectorfonds

Logo

Omschrijving

118,120

Alimento (eerder IPV)

www.alimento.be

Voedingsindustrie

200

Cevora

www.cevora.be

Bedienden

112,214

Cobot

www.cobot.be

 

 

Textiel

124

Constructiv

www.constructiv.be

Fonds voor vakopleidingen in de bouw

112

Educam

www.educam.be

 

Automobielsector

130

Grafoc

www.grafoc.be

Grafische sector

 

 


Opleidingen

Onze opleidingen situeren zich in het brede domein van welzijn op het werk:

 • veiligheid en gezondheid
 • ergonomie
 • psychosociaal welzijn
 • jobbehoud en werkbaar werk
 • mens-werk relatie

Raadpleeg onze kalender voor de open opleidingen.

Prevent is tevens een erkend dienstverlener voor de KMO portefeuille voor opleidingen (erkenningsnummer DV.O214764 ) en advies (erkenningsnummer DV.A214784).


Advies

Ook indien u advies wenst inzake één van de bovenstaande thema’s gerelateerd aan werkbaar werk kan u nagaan of het sectorfonds een financiële tegemoetkoming kan bieden.

Case ErgoScan – Alimento

Tijdens een ergonomiescan wordt op één dag een structurele analyse gemaakt van de werkposten in de productieafdeling, meer bepaald de interactie tussen mens en machine.

Een ergonoom maakt tijdens een auditbezoek een overzicht van de meeste ergonomische risico’s en stelt een plan van aanpak met “Quick Wins” voor. Dit kan passen in een aanpak op langere termijn.

Contacteer ons voor de mogelijkheden voor uw bedrijf: customer [at] prevent [dot] be


Ervaringsfonds

Bekijk ook de mogelijkheden van het Ervaringsfonds van FOREM (enkel Wallonië)

Het Ervaringsfonds geeft een toelage aan bedrijven uit de privésector voor de aankoop van uitrusting en vorming gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid van uw werknemers die 45 jaar of ouder zijn.

Enkele voorbeelden van mogelijke acties:

 • Meten van de werkbaarheid van de oudere personeelsleden (gezondheid, veiligheid, motivatie, enz.) door middel van een erkend meetinstrument, bv de VOW/QFT-vragenlijst
 • Opsporen van de risicofactoren door middel van een goedgekeurd diagnose-instrument, zoals de DEPARIS-methode;
 • Realiseren van concrete verbeteringsprojecten voor de arbeidsomstandigheden door investeren in uitrusting of door opleidingen mbt
 • het in gebruik nemen van ergonomische arbeidsmiddelen;
 • het aanleren van competenties om een nieuwe functie op te nemen;
 • het verminderen van de psychosociale belasting;
 • het verbeteren van de arbeidsomstandigheden

Contacteer ons voor de mogelijkheden: customer [at] prevent [dot] be