Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de organisatie om werknemers te beschermen tegen psychosociale risico's op het werk. De vertrouwenspersoon luistert naar de werknemers, geeft advies, en voert een interventie uit of organiseert een verzoening.   

Doelgroep

De opleiding richt zich naar de personen die de functie van vertrouwenspersoon zoals bepaald in het KB van 10 april 2014 in een organisatie opnemen.  


Programma

De opleiding beantwoordt aan de wettelijke bepalingen en behandelt het wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon, de psychosociale risico's op het werk, gesprekstechnieken en de beheersing van probleemsituaties.
 

Het wettelijk kader

 • Welzijnsbeleid binnen de onderneming
 • Preventie van psychosociale risico's
 • Straf- en burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Deontologie

De psychosociale risico's op het werk

 • Definitie en kenmerken van psychosociale risico's
 • Individuele en collectieve risicofactoren
 • Schade
 • Typologieën van situaties mbt relationeel leed op het werk
 • Methodes voor risicoanalyse

De psychosociale interventie: gesprekstechnieken

 • Aan de hand van praktische oefeningen wordt kennis overgebracht en vaardigheden aangeleerd om een gesprek te voeren met alle betrokken partijen mbt onthaal, communicatie, emoties, oplossingen, perceptie.

De psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties 

 • Aan de hand van praktische oefeningen worden technieken aangeleerd om conflicten te beheersen, dmv interventie bij een derde, verzoening en bemiddeling.

 

Eindevaluatie en certificaat

U ontvangt na een afsluitende proef het certificaat van vertrouwenspersoon.

 

Praktisch

De opleiding start op 8 maart 2017, de lessen gaan door gedurende 5 lesdagen: 8 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart en 21 april 2017 van 9 tot 16u30

Opleidingslocatie is Leuven, Kolonel Begaultlaan 1 op 10 min. wandelafstand van het station. Prevent promoot het openbaar vervoer.

 

Prijs

1.050,00 € (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en het examen.

Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor de start van de opleiding.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent opleidingscheques (Erkenningsnummer DV.O214764) en de KMO-portefeuille als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

Inschrijven kan via de link onderaan.

 
Details opleiding
08/03/2017 - 21/04/2017
Cursus code: 
VP-1703
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
1.050,00 € (excl. 21% BTW)
Locatie: 
Leuven